Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) je konkretan izraz opredijeljenosti Evropske unije podršci i promovisanju demokratije i ljudskih prava u trećim zemljama.

Nadovezujući se na program od 2007. do 2013. godine, 2014. godine je dogovoren doprinos postizanju politika Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratije u zemljama koje nisu članice EU, uključujući ciljeve Strateškog okvira o ljudskim pravima i demokratiji koje je Vijeće usvojilo 25.06.2012. godine i novi Akcioni plan za period od 2015. do 2019. god.

Budžet za period od 2014. do 2020. godine iznosi 1,332,752,000 eura i uglavnom se usmjerava putem organizacija civilnog društva čiji se projekti biraju putem otvorenih javnih poziva  (koje objavljuju Delegacije EU ili sjedište u Briselu). EIDHR je program koji je komplementaran ostalim instrumentima vanjske pomoći EU.

Ključni ciljevi EIDHR-a su sljedeći:

  • Podrška, razvoj i konsolidovanje demokratije u trećim zemljama unapređenjem participativnih i reprezentativnih oblika demokratije, jačanjem cjelokupnog demokratskog ciklusa, osnažujući posebno aktivnu ulogu civilnog društva, vladavinu zakona, i poboljšavajući pouzdanost izbornog procesa, posebno putem izbornih posmatračkih misija EU;
  • Unapređenje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, proglašenih u Univerzalnoj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima i u ostalim međunarodnim i regionalnim instrumentima ljudskih prava, te jačanje njihove zaštite, promocije, provedbe i nadzora, putem podrške relevantnim organizacijama civilnog društva, braniteljima ljudskih prava i žrtvama represije i zloupotrebe.

U poređenju sa periodom od 2007. do 2013. godine, EIDHR 2014-2020 je prilagođen tako da odgovori na nove realnosti, strateški je u pogledu fokusa, te je proceduralno lakši za provedbu. Budžet EIDHR-a je uvećan omogućavajući tako Evropskoj uniji da obezbjedi više podrške razvoju civilnog društva  i njegove specifične uloge ključnog aktera pozitivnih promjena u svrhu podrške ljudskim pravima i demokratiji. Ovo podrazumijeva povećanje kapaciteta EU da što ranije reaguje na slučajeve kršenja ljudskih prava,  kao i veću podršku međunarodnim i regionalnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.

Organizacije civilnog društva i branitelji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini se mogu prijaviti na javne pozive za dostavljanje prijedloga plasirane putem globalne komponente ovog programa. Više detalja se može naći na stranici EuropeAid https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

 

Grantovi dodijeljeni 2015. godine

Naziv organizacije
Naziv projekta
Oblast fokusa
Trajanje Vrijednost Opis projekta
Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, ACED Banja Luka Inovativna inicijativa za održivost mreža savjeta/vijeća učenika BiH 36 mjeseci 200,000.00 Povećati održivost Mreža savjeta/vijeća učenika i njihovih mreža, na temelju zajedničke platforme za zagovaranje učeničkih interesa, koja će doprinijeti njihovom priznanju od strane škole, opštinskih i državnih vlasti te omogućiti dugoročnu održivost Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH).
Centri civilnih inicijativa BiH Jačanje integriteta javnog sektora: depolitizacija za vladavinu prava BiH 24 mjeseca 199,980.00 Opšti cilj projekta je da doprinese vladavini prava i dobrom upravljanju u BiH, zagovarajući profesionalnost i integritet javnog sektora, naročito procedure imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru.
Udruženje “Progresivni razvoj organizacija i individua” (PROI) Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana BiH 24 mjeseca 157,600.00 Cilj projekta je poboljšanje djelotvornih  mehanizama za zaštitu od razornih zdravstvenih, socijalnih, ekoloških i ekonomskih posljedica konzumiranja duhanskih proizvoda i izloženosti posrednom pušenju u BiH.
REDD BARNA FORENING LYRA – Mladi Romi u akciji BiH 24 mjeseca 200,000.00 Sveukupni cilj projekta je promocija poštivanja ljudskih prava romske djece i omladine u BiH. Posebnim se ciljem podržava neformalna mreža romske i ne-romske omladine predvođena grupom od 15 mladih Roma, kako bi postali pozitivni uzori i lideri u zagovaranju unapređenja statusa Roma u društvu u BiH.
Centar za menadžment, razvoj i planiranje Voda za sve BiH 30 mjeseci 184,212.00 Cilj projekta je da se značajno poveća pravedan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće svih građana Bosne i Hercegovine. Aktivnostima će se posebno jačati promocija prava na pitku vodu i vodosnabdijevanje kao dio socijalnih prava, sa fokusom na građane u seoskim i prigradskim sredinama, koji ne koriste usluge centralnih gradskih vodovoda.