Društveni razvoj

Enhancing the Social Protection and Inclusion System for Children in BiH (SPIS)

Socijalni program EU bazira se na Strategiji razvoja EU 2020, sa ciljem da EU postane pametna, održiva i uključiva ekonomija sposobna za održiv ekonomski rast sa više boljih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom. Projekti socijalnog razvoja u BiH počivaju na ovim prioritetima.

Evropa 2020 ima pet ambicioznih ciljeva – zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalno uključivanje i klima/energetika – koje treba dostići do 2020.

Tri vodeće inicijative iz strategije Evropa 2020. iz oblasti socijalnog razvoja su:

Mladi u pokretu, čiji je cilj da poveća šansu da mladi ljudi nađu posao tako što pomaže studentima i stažistima da steknu iskustvo u drugim zemljama i poveća kvalitet i atraktivnost obrazovanja i školovanja u Evropi.

program za nove vještine i radna mjesta, čiji je cilj da se reformama tržišta rada da svjež impuls radi sticanja novih vještine za buduća radna mjesta, otvaranja novih radnih mjesta i revizije evropskih propisa o zapošljavanju;

Evropska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti, čiji je cilj podsticanje rada na svim nivoima kako bi se ostvario cilj EU za ovu oblast da se najmanje 20 miliona ljudi izdigne iz siromaštva i isključenosti do 2020. godine.