Sigurnost hrane, veterinarski i fitosanitarni projekti

Tokom procesa pristupanja EU, Bosna i Hecegovina (BiH) mora usvojiti, provesti i primijeniti cijeli paket propisa EU, uključujući zakonodavstvo iz Poglavlja 12 (Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) sa više od 100 uredbi, direktiva i odluka. Ovo je također ključno sa stanovišta pristupanja Hrvatske EU u julu 2013., a koja predstavlja značajno izvozno tržište za BiH. Sada kada je Hrvatska članica EU, BiH mora ispuniti odgovarajuće standarde i zahtjeve EU kako bi omogućila izvoz konkurentnih proizvoda u EU, što sada podrazumijeva i Hrvatsku. Ispunjavanje uslova za izvoz krompira u julu 2015. otvara dodatne mogućnosti za razvoj izvoznog potencijala i za rast u zemlji. Takav napredak očekuje se i u drugim relevantnim konkurentnim sektorima i trgovinskim oblastima vezanim za približavanje EU. Što se tiče dobara životinjskog porijekla, zemlji je već odobren izvoz ribe, sirove kože, meda i šećera u EU.

Učinkoviti sistemi kontrole hrane su od suštinske važnosti za zaštitu zdravlja i sigurnost domaćih potrošača. Također su ključni i u pogledu omogućavanja zemljama da potvrde sigurnost i kvalitet svojih prehrambenih proizvoda u međunarodnoj trgovini i da budu sigurne kako uvezena hrana ispunjava relevantne uslove. Novo globalno okruženje trgovine hranom nameće znatne obaveze i zemljama uvoza i zemljama izvoza u smislu jačanja sistema kontrole hrane i provođenja i primjene strategija kontrole hrane zasnovanih na procjeni rizika.

Za Bosnu i Hercegovinu razvoj funkcionalnog sistema za provođenje pravne stečevine o sigurnosti hrane ostaje prioritet kako bi se povećala trgovina poljoprivrednih proizvoda. Zvanični kontrolni kapaciteti za sigurnost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu oblast i genetički modificirane organizme (GMO) zahtijevaju dalje jačanje.

Kroz programe IPA 2007-2012, EU je pružila podršku procesu usklađivanja u ovim oblastima uz tehničku pomoć za izradu i provedbu zakonodavstva, podršku za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja i nabavku laboratorijske opreme za kontrolu hrane, veterinarske i fitosanitarne laboratorije.