Poljoprivreda i Ruralni razvoj

U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Bosna i Hercegovina mora se uskladiti sa pravnom stečevinom EU iz Poglavlja 11, uključujući i Ribarstvo iz Poglavlja 13. Iako je ostvareno dosta napretka, preostaje još uvijek dosta toga za provesti u ovom sektoru kako bi se Bosna i Hercegovina (BiH) približila EU. Kako se navodi u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2014. godinu, BiH još uvijek mora usvojiti zakone na državnom nivou o vinu i o organskoj proizvodnji, ako i strategiju ruralnog razvoja za cijelu zemlju.

Nije bilo napretka na izradi strateškog plana ruralnog razvoja na državnom nivou, ni u provođenju programa harmonizacije za poljoprivredu, hranu i ruralni razvoj. Preostaje još i jačanje upravnih kapaciteta i struktura za koordinaciju unutar politike sektora, uključujući i mjere podrške. Što se tiče priprema za Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj, još uvijek se čeka sporazum o institucionalnim strukturama za decentralizirano upravljanje IPA sredstvima vezanim za ovo područje politike.

Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti još uvijek koči nedostatak efikasne uprave i efektivnih šema za ruralne kredite.

U Bosni i Hercegovini se još uvijek očekuje usvajanje strategije za poljoprivredne informacije. Pripreme za poljoprivredni popis su još u ranoj fazi. Unapređenja poljoprivredne statistike i poljoprivrednog informacijskog sistema još uvijek su nedovoljna. Još uvijek nisu harmonizirani sistemi zavođenja zemljišta širom zemlje, a upravljanje zemljištem zahtijeva dalje jačanje. Nedostatak konsolidiranih statističkih podataka koči izradu poljoprivredne politike.

 

Prethodna i postojeća pomoć (EU i drugi donatori)

U sklopu okvira za program IPA I (2007-2013), poljoprivreda i ruralni razvoj posebno su podržani kroz projekte podrške sektoru u sklopu IPA 2007, 2008 i 2009. Ranije je pomoć pružana i kroz program CARDS. IPA program pomoći EU već je podržao izgradnju kapaciteta i institucija u raznim područjima politike, uključujući i pripreme za decentralizirano upravljanje IPA sredstvima, inače poznatim kao Instrument za pretpristupni ruralni razvoj – IPARD, kao i za uspostavljanje Informacijskog sistema za poljoprivredu. Provedeno je pilot istraživanje poljoprivrede kao pripremno testiranje za očekivani poljoprivredni popis. Također je provedeno nekoliko projekata IPA I prekogranične saradnje (CBC) koje je finansirala EU, a koji su podržali razne aspekte sektora u kontekstu prioriteta i ciljeva CBC projekta, poboljšavajući konkurentnost i rast, kao i saradnju i partnerstva u susjedstvu i u regiji.

Drugi donatori koji su bili aktivni u ovom sektoru su USAID, Svjetska banka, Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), Njemačka, Italija, Nizozemska, Španija, Slovenija, itd.

Ovo područje politike nije obuhvaćeno u Strateškom dokumentu IPA II za zemlju korisnicu (2014-2017) zbog nedostatka preduslova kod zemlje korisnice, a to je, naime, sektorska strategija za cijelu zemlju i uspostavljen usaglašeni IPARD sistem. Buduća podrška sektoru u sklopu IPA II zavisit će od napretka zemlje u ispunjavanju zaostalih uslova.