“Naše oranice bez granice”: Evropska perspektiva BiH poljoprivrede

EU je pružila značajnu finansijsku podršku poljoprivredi i razvoju ruralnog sektora u Bosni i Hercegovini, uključujući oblasti sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda (do sada oko 26 miliona eura samo u okviru IPA Programa 2007-2013).

Izgubljeno je 9,1 miliona eura IPA fondova zbog činjenice da BiH nije postigla dogovor o uspostavljanju strategije za cijelu zemlju, strukturama IPA ruralnog razvoja  (IPARD), poljoprivrednom popisu i poljoprivrednim informacionim sistemima. Poljoprivreda i sektor ruralnog razvoja ne mogu dobiti finansijsku podršku iz IPA II programa zbog nepostojanja strategije za cijelu zemlju.

Zahvaljujući Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i njegovoj trgovinskoj komponenti, Privremenom sporazumu, 85 % izvoza iz BiH ide u Evropsku uniju. BiH bi mogla izvoziti više svojih proizvoda, uključujući konkretno one životinjskog porijekla, kada zahtjevi EU budu ispunjeni.

Postignut je određeni napredak u oblasti sigurnosti hrane i veterinarske politike u BiH. Izvoz ultra-termički obrađenog mlijeka i određenih mliječnih proizvoda, kao i krompira u EU je dozvoljen u 2015. godini. Kako bi postala članica EU, zemlja treba da se uskladi sa standardima EU, da transponuje zakonodavstvo i osigura njegovu progresivnu provedbu.

U decembru 2016. godine, Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je u BiH javni dijalog sa poljoprivrednicima i ruralnim stanovništvom, s ciljem promocije boljeg razumijevanja zahtjeva SSP-a u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Projekat uključuje sveobuhvatnu kampanju informisanja i javne forume na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i različite informativno-edukativne događaje u deset odabranih opština širom zemlje.

Forumi će se održati prema slijedećem rasporedu u 10 odabranih opština/gradova :

11. januar, Travnik; 12. januar, Livno

26. januar, Prijedor; 27. januar, Bihać

2. februar, Brčko; 3. februar, Bijeljina

10. februar, Banja Luka

16. februar, Gradačac; 17. februar, Doboj

23. februar, Trebinje

Očekuje se da će forumima prisustvovati poljoprivrednici, predstavnici poslovnih subjekata, razvojna i poljoprivredna udruženja, zadruge, stručnjaci, odnosno inžinjeri agronomije, veterinari, lokalne vlasti, uključujući odjele za poljoprivredu i ruralni razvoj, te drugi relevantni akteri iz ciljanih područja.

Svaki forum uključuje mini-sajam, gdje će vodeći donatori imati priliku predstaviti svoje programe i inicijative za ruralni razvoj i poljoprivredu u BiH (kao što su USAID / Švedska FARMA II projekat, GIZ’ ProLocal ‘, UNDP BiH, Care Austrija, HELP, OXFAM , UPIP Žepče, itd). Lokalni proizvođači sjemena i hrane za životinje, kao i oni koji distribuiraju sredstva za zaštitu bilja su također pozvani da predstave svoje proizvode.

U isto vrijeme, lokalni tematski stručnjaci će voditi manje dijaloške sesije za zainteresirane poljoprivrednike vezane za najnovija dostignuća i potencijale korištenja novih tehnologija u ruralnom razvoju i poljoprivredi, sezonskim aktivnostima i slično.

 

Bh. proizvodi mogu biti konkurentni na evropskom tržištu

Usvajanje strategije za cijelu zemlju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja olakšalo bi put BiH ka EU, te osiguralo pristup evropskim fondovima...

više

EU projekat o perspektivama razvoja domaće proizvodnje: Izvozne mogućnosti, a ne uvozne barijere!

EU ambasador Wigemark istakao je da Evropska unija pomaže BiH u procesu ispunjavanja evropskih standarda, ali je potrebno da i domaće vlasti ur...

više

Neophodna strategija za poljoprivredu i ruralni razvoj

Poljoprivrednim proizvođačima se ulaskom BiH u EU otvara tržište koje čini više od 500 miliona potencijalnih potrošača, što je ogromna prilika za njih. Kako bi imali dovoljno vremena da se prilagode promjenama, potrebno je što prije izvršiti pripreme za proces pristupanja EU.

više

EU sa poljoprivrednicima diljem BiH: Domaće oranice mogu biti bez granice

Deset uspješnih foruma održanih širom BiH okupili su više od 1.500 poljoprivrednih proizvođača......

više

Strategija za agrarni sektor ključna za podršku Evropske unije

Ambasador Wigemark podsjetio je prisutne da je tokom proteklih 20 godina Evropska unija uložila gotovo 30 miliona evra u agrarni sektor BiH, s naglaskom da to nije kraj pomoći domaćoj poljoprivredi, te da EU želi još mnogo toga uraditi za BiH.

više

Agromedia: I Bosanci moraju da se udružuju ako žele u EU

Osim sa kolegama i predstavnicima važnih institucija iz regiona i evropske delegacije, na ovim forumima posetioci su mogli da razgovaraju i sa p...

više


Europa.ba