Unutarnje ustrojstvo

Delegacija Europske unije i Ured specijalnog predstavnika Europske unije (EUSR) upošljavaju 154 uposlenika, od čega 43 strana i 111 državljana BiH. Pored kabineta ambasadora, tu su i sljedeće organizacione jedinice: Politički odjel, Pravna služba, Odjel za vladavinu prava, Odjel za komunikacije, Odjel operacija, Odjel za ugovore, financije i reviziju te administrativni uredi Delegacije Europske unije i EUSR-a.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark
šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini

Khaldoun Sinno
zamjenik šefa Delegacije EU u BiH

Jenny Elisabet Tomasinec
šef Političkog odjela (EUSR u BiH)

Krassimir Nikolov
šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja (Delegacija EU u BiH)

Branka Bajić
šefica Pravne službe (EUSR u BiH)

Richard Máša
šef Kooperacija (Delegacija EU u BiH)

/
šef/-ica Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave (Delegacija EU)

Andrea Vera
šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu (Delegacija EU)

Gianluca Vannini
šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU)

Jamila Milović-Halilović 
šefica Odjela za komunikacije i glasnogovornik Delegacije Europske unije i EUSR-a

Daniel Plas
šef Odjela za financije, ugovore i reviziju (Delegacija EU)

Miriam Pountney
zamjenica šefa Odjela za financije, ugovore i reviziju (Delegacija EU)

Richard Wood
šef Odjela za vladavinu prava (EUSR u BiH)

Alexandra Wagner
šefica Regionalnog ureda u Banjoj Luci

Robert Stockdale
šef Odjela za financije i administraciju EUSR-a

Christoph Sorg
šef Odjela za administraciju (Delegacija EU)