Partnerski rad za integraciju Bosne i Hercegovine u EU

Politički život u Bosni i Hercegovini je nastavljen nakon ljetne pauze, a u zemlju su stigla neka nova lica. Ja sam jedan od njih...

više

Ambassador Peter Sørensen presents his credentials to the BiH Presidency, officially begins mandate

The European Union is committed to helping a sovereign, secure and prosperous Bosnia and Herzegovina move along the path towards full EU membership ...

više

EU izdvaja 5,5 milijardi eura za reforme na Zapadnom Balkanu, Turskoj i Islandu

Europska komisija je 12. jula predstavila završne planove za finansijsku potporu sadašnjim reformama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj...

više

Sveukupni rast, sigurnost i otvorenost EU- glavni prioriteti poljskog predsjedavanja Vijećem EU

Bosna i Hercegovina može mnogo naučiti od Poljske o kompleksnom procesu tranzicije vezanom za pristupanje EU. Poljska može pomoći ovoj zemlji da se razvije...

više

12 000 nevladinih organizacija u BiH ne garantuju funkcionalno civilno društvo- potrebno je više transparentnosti i dijaloga između vladinog i nevladi

“Razvijeno civilno društvo i njegovo učešće u procesu donošenju odluka predstavlja kamen temeljac funkcionionalne...

više

Komisija usvojila okvirni Pravilnik o makro- finansijskoj pomoći za treće zemlje

U ponedjeljak 4. jula, Evropska komisija je usvojila prijedlog za okvirni Pravilnik o makro-finansijskoj pomoći (MFP), instrumentu finansiranja prema kojem se posebna finansijska pomoć dodjeljuje trećim zemljama ...

više

Inkluzija Roma u BiH je evropsko pitanje

U nastojanju da se poboljšaju ekonomski uslovi i socijalna inkluzija Roma, Evropska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu ...

više

Delegacija Evropske unije u BiH će 4. jula biti domaćin Seminara o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu

Kako bi se identifikovali načini za napredak u poboljšanju položaja romske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vlada Bos...

više

Komesar Štefan Füle otvara Struktuisani dijalog o pravosuđu u okviru PSP između EU i BiH, 6. juna

Evropski komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan Füle stiže u Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak....

više


Europa.ba