Evropsku uniju posebno interesuje privredni ambijent

Danas je u Zenici grupa ambasadora država članica EU, akreditovanih u Bosni i Hercegovini, imala sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice Zeničko-dobojskog kantona...

više

Sorensen: “Liderstvo mladih ključno u zaštiti ljudskih prava”

U cilju obilježavanja Dana ljudskih prava, šef Delegacije EU u BiH i visoki predstavnik EU u BiH, Peter Sorensen, ugostio je grupu aktivista In...

više

Izjava šefova misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Opredijeljenost Evropske unije da se rukovodi ljudskim pravima i osnovnim slobodama naglašena je u Lisabonskom ugovoru, a ova načela dodatno su učvršćena u Povelji Evropske unije o osnovnim pravima...

više

“Od rata do mira: Evropska priča”

U vremenu nesigurnosti, ovaj dan podsjeća ljude širom Evrope i svijeta na osnovnu svrhu Unije: da unaprijeđuje bratstvo između evropskih naci...

više

Na dan ljudskih prava ne upirimo prstom – stisnimo ruke

Aktivno civilno društvo i unaprijeđeni dijalog između nevladinih organizacija i vlasti, regionalnih i međunarodnih organizacija su od ključnog značaja za zaštitu ljudskih prava, demokratiju i vladavinu zakona...

više

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton u ime Evropske unije povodom Dana ljudskih prava

Ove godine osvrćemo se na godinu koja je u pogledu ljudskih prava bila produktivna za EU......

više

Zajednička izjava o nedavnim događajima u vezi sa slobodom medija u BiH

Najnovije aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH izazvale su zabrinutost u smislu obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti neovisnosti medija i vladavine prava...

više

Naglašena podrška EU za vitalnu infrastrukturu prilikom posjete Bijeljini

Napredak u izgradnji sistem vodosnadbijevanja i kanalizacione mreže u fokusu posjete Bijeljini......

više

Obuke u okviru projekta koje financira EU: “Jačanje kapaciteta BiH institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije”

Drugi u nizu seminara za izgradnju kapaciteta na razvoju, provedbi, koordinaciji i evaluiranju politika za borbu protiv ...

više

Evropska unija daje punu podršku pravima osoba sa invaliditetom

Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini bila je tema današnjeg sastanka između zamjenika šefa Delegacije Evropske unij...

više