Obuke u okviru projekta koje financira EU: “Jačanje kapaciteta BiH institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije”

Drugi u nizu seminara za izgradnju kapaciteta na razvoju, provedbi, koordinaciji i evaluiranju politika za borbu protiv ...

više

Evropska unija daje punu podršku pravima osoba sa invaliditetom

Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini bila je tema današnjeg sastanka između zamjenika šefa Delegacije Evropske unij...

više

EU, UNICEF i USAID: Djeca s poteškoćama imaju ista prava kao i sva djeca

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, EU, UNICEF i USAID zajedno pozivaju cjelokupno društvo i donosioce odluka da pridaju veću pažnju i osiguraju veća ulaganja u pomoć djeci i mladima s poteškoćama u o

više

Intervju sa Pjerom Mirelom, direktorom za pitanja Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje

Dijalog je dao odgovarajući kontekst, prije svega svim stručnjacima u praksi, za otvoren i konstruktivan razgovor o tr...

više

Regionalna TAIEX konferencija: “Razmjena iskustava o unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija”

Cilj regionalne konferencije je bio razmjena iskustava u vezi smanjenja broja zaostalih predmeta u sudovima, a koji se tiču izvršenja krivičnih sankcija nakon okončanog krivičnog postupka...

više

Intervju zamjenika šefa Delegacije Eu BiH za TV1

Zamjenik šeda Delegacije EU u BiH, Renzo Daviddi, gostovao je u Dnevniku TV...

više

Jačanje kapaciteta bh. institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije

Prvi seminar u seriji sastanaka sa državnim, entitetskim i institucijama Brčko distrikta u cilju pomoći za poboljšanje struktura i organizacionih načina funkcionisanja...

više

Izjava zamjenika šefa Delegacije Evropske unije o Vijeću za državnu pomoć

Osnivanje i rad Vijeća za državnu pomoć je jedan od ključnih prioriteta procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine......

više

Novi komndanti vojnih operacija Evropske unije

General bojnik Dieter Heidecker (Austrija) preuzet će 3. decembra dužnost komandanta za operacije ALTHEA u Bosni i Hercegovini...

više