Jačanje uloge civilnog društva: značajan faktor za dalji razvoj Bosne i Hercegovine

Osamnaest regionalnih projekata koji će u narednih 48 mjeseci biti implementirani uz finasijsku podršku Evropske unije u okviru programa Partnerstva civilnog društva "Podrška regionalnim tematskim mrežama" danas su predstavljeni...

više

Proširenje u perspektivi: kako zemlje sa statusom kandidata i potencijalnog kandidata za članstvo u EU vide pristupanje u svjetlu aktuelne krize?

I'm delighted to have the opportunity to address your conference today. Last November, in Strasbourg, I participated in ...

više

Pocar i Karkalis održali predavanje u sarajevskom Centru za interdisciplinarne postidiplomske studije

Sudija i bivši predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Fausto Pocar je 4. marta 2013. održao predavanje u Centru za interdisciplinarne postiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

više

Ambasador Sorensen i predstavnici članica EU u posjeti Travniku

Šef Delegacije EU i EUSR, ambasador Peter Sorensen, ambasadorka Španije Maria Aurora Mejia Errasquin, ambasador Bugarske Angel Angelov i zamjen...

više

Pokrenut novi twinning projekat EU „Daljnje usklađivanje carina i oporezivanja sa praksama i zakonodavstvom EU“

Poreske i carinske službe moraju biti orijentisane ka korisnicima, poruka je kojom je zvanično pokrenut novi dvogodiš...

više

Održati zamah proširenja EU

Šest godina nakon svog posljednjeg proširenja, Evropska unija će opet ove godine primiti novu članicu...

više

50 miliona eura makro-finansijske pomoći na raspolaganju BiH

Usvajanjem Globalnog fiskalnog okvira Bosna i Hercegovina je dobila ključ koji joj je otvorio vrata do 50 miliona eura – prvog dijela kredita dobivenog iz Evropske unije namijenjenog za pomoć budžetima u zemlji.

više

Zamjenik šefa Delegacije EU, Renzo Daviddi, o dešavanjima u Federaciji BiH

Zamjenik šefa Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi je izrazio zabrinutost povodom nedavnog razvoja događaja u FBiH......

više

Bosna i Hercegovina punopravna članica Evropskih antikoruptivnih obuka

Evropska antikorupcijska obuka (EACT) za predstavnike svih policijskih tijela u BiH, tužiteljstava i drugih institucija mjerodavnih u suzbijanju korupcije danas je započela u Istočnom Sarajevu...

više

50 miliona eura makro-finansijske pomoći Bosni i Hercegovini – očekuje se više konkretnih reformi

Bosna i Hercegovina je primila prvu tranšu vrijednu 50 miliona eura makro-finansijske pomoći koju je osigurala Evropska unija......

više