Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton, u ime Evropske unije povodom Međunarodnog dana Ujedinjenih nacija podrške žrtvama torture, 26. juni 2012.

“Danas želim da još jednom naglasim opredijeljenost EU u pogledu sprečavanja i iskorjenjivanja mučenja i ostalih s...

više

EU usvojila Strateški okvir za ljudska prava i demokratiju

Vijeće za vanjske poslove danas je usvojilo Strateški okvir za ljudska prava i demokratiju sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje......

više

Zaključci Vijeća vanjske politike o Bosni i Hercegovini

3179 sastanak Vijeća vanjske politike - Luxembourg, 25 juni 2012: Vijeće vanjske politike je usvojio sljedeće zaključke:

više

Zajednička izjava visokog predstavnika EU. Ketrin Ešton, i komesara za unutrašnje poslove EU, Sesilije Malstrom, povodom Svjetskog dana izbjeglica

Danas, na Svjetski dan izbjeglica, naše misli su, više nego ikada, sa milionima žena, djece i muškaraca širom svije...

više

Percepcije i realnost procesa pridruživanja EU – Parlamentarci BiH u Zagrebu i Briselu

Parlamentarci iz Bosne i Hercegovine dijele iskustva Parlamenta Hrvatske u procesu pridruživanja EU na sjednicama 'Paralmenta za Evropu' koje se...

više

Uspješno proveden projekat koji finansira EU “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu”

Završni događaj projekta koji finansira EU “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu” organizovan je u vidu okruglog stola pod nazivom 'Izazovi u procesu institucionalizacije Arhuske konvencije na lokalnom nivou' u Doboju, 13. 06. 2012. godine.

više

Zajednička izjava Visoke predstavnice EU Catherine Ashton i Komesara Štefana Fülea povodom imenovanja Generalnog sekretara Vijeća za Regionalnu saradnju

Pozdravljamo imenovanje gospodina Goran Svilanovića na mjesto Generalnog sekretara Vijeća za Regionalnu saradnju.........

više

Članak Janeza Potočnika, EU komesar za zaštitu okoliša: Prosperitet za mnoge ili bijeda za sve? U Riju biramo svoju budućnost.

In just over a week, world leaders will gather in Brazil for the Rio +20 Summit to decide what kind of future we want. T...

više

EU Tempus program razmatra upravljanje ljudskim resursima u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu

Dvodnevni seminar o upravljanju ljudskim resursima u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu održan je na Univerzitet u Sarajevu od 14. do 15. j...

više

Day of Bosnia and Herzegovina in the Energy Community with the participation of Prime Minister Bevanda and three ministers (prevod u toku)

Mr. Vjekoslav Bevanda, Chairman of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina opened on 14.06.2012 in Sarajevo t...

više