8 projekata podrške romskim zajednicama – 8 pozitivnih priča

8 malih grantova dodijeljno je za 8 romskih nevladinih organizacija u sklopu projekta koji finansira EU “Podrška implementaciji nacionalnih akcionih planova za uključivanje Roma", a uspješno provodi CARE International.

više

Delegacija Evropske unije u BiH i Ured specijalnog predstavnika pozdravljaju uspostavu nove radne grupe

Delegacija Evropske unije u BiH i Ured specijalnog predstavnika pozdravljaju uspostavu radne grupe Vijeća ministara BiH koja će definirati meha...

više

Evropska unija podržava Bosnu i Hercegovinu u prevenciji i borbi protiv korupcije

Ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u BiH/specijalni predstavnik EU otvorio je uvodnim obraćanjima zvaničnu prezentaciju projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprječavanju i borbi protiv korupcije"...

više

Izjava Andrisa Piebalgsa, komesara za razvoj, povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Sutra, 17. oktobra, obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. To će biti podsjetnik na značajan i ambiciozan cilj prema kojem j...

više

EU pozdravlja početak probnog popisa stanovništva u BiH

Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova (Probni popis) koji je počeo danas, održati će se do 29. oktobra 2012. u ukupno 60 popisnih područja (u 35 općina[*]) u Bosni i Hercegovini.

više

Zaključci Vijeća o BiH

Vijeće ponovo ističe svoju nedvosmislenu potporu za EU perspektivu Bosnu i Hercegovinu kao suverene i ujedinjene zemlje koja uživa puni terito...

više

Nobelova nagrada dodjeljena Evropskoj uniji

Norveški Nobelov komitet dodijelio je Nobelovu nagradu Evropskoj uniji...

više

Izjava šefova misija EU u Bosni i Hercegovini

Povodom desete godišnjice Svjetskog i evropskog dana borbe protiv smrtne kazne, ambasadori država članica Evropske unije prisutni u Bosni i Hercegovini pozvali su relevantne vlasti Bosne i Hercegovine...

više

Komisija daje pregled narednih koraka za proširenje EU

Evropska komisija danas po četvrti put daje preporuku za otvaranje pregovora o pristupanju sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom. Kom...

više

Zajednička izjava Thorbjørn Jagland i Catherine Ashton povodom evropskog i svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne

Smrtna kazna je nehumana i nepotrebna. Iskustva pokazuju da smrta kazna ne sprečava izvršenja krivičnih djela. Nijeda...

više