Saopštenje o petom sastanku Privremenog pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo

Peti sastanak Privremenog pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo zakazan z...

više

Strategija prilagođavanja Evrope na uticaje klimatskih promjena

Vijeće za okoliš je 18. juna 2013. godine, usvojilo zaključke o strategiji prilagođavanja na uticaje klimatskih promjena....

više

Diplomate Evropske unije posjetili Foču

Nakon sastanka sa načelnikom Foče, zamjenicom načelnika i predsjednikom Skupštine opštine, dr Daviddi je izjavio: "EU integracija je za cijelo društvo...

više

Povećavanje učešća građana u reformama planiranja ruralnog razvoja

Uspostavljanje mreže nevladinih organizacija, koja će za efekat imati povećanje aktivnog učešća građana u reformama ruralnog razvoja......

više

The level of transposition of the acquis in these areas into BiH legislation was discussed…

BiH and EU meet on Transport, Energy, Environment and Regional Development...

više

BiH na korak da izgubi EU sredstva namijenjena ruralnom razvoju

Svaka zemlja koja je sebi za cilj postavila članstvo u EU treba biti spremna na put obilježen nizom reformskih procesa u različitim oblastima, pa tako i neizostavno u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

više

Završena izgradnja Prijemnog centra za azilante BiH

Bosna i Hercegovina sada ima novo prihvatilište za sve one koji traže azil u zemlji......

više

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton u ime Evropske unije povodom 17. maja 2013, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije

„Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, želim da naglasim opredijeljenost EU za ravnopravn...

više

Pismo podrške ambasadora Sorensena inicijativi za prava LGBTI osoba

Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Peter...

više

Izjava šefova misija Evropske unije povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, 17. maj 2013.

Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije je zabranjena Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, kao i Poveljom o...

više