EU i UN Women pružaju podršku marginaliziranim ženama u BiH

Novi projekat koji je danas predstavljen u Tuzli, će pomoći ženama iz manjinskih i ugroženih skupina u Tuzli, Prnjavoru i Visokom.

više

EU podržava BiH filmsku industriju koja pokreće razvoj kulture, ekonomije i društva

Kultura je značajan dio procesa evropskih integracija koji je zasnovan na zajedničkim vrijednostima i zajedničkoj prošlosti...

više

BiH slavi filmove podržane kroz Kreativnu Evropu: Umjetnost filmskog plakata

Obilježavajući Evropsku godinu kulturnog naslijeđa i doprinos programa Evropske unije Kreativna Evropa razvoju kinematografije i audio-vizuelne umjetnosti, EU info centar je organizovao izložbu „Umjetnost filmskog plakata“ u saradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo i Sarajevo film festivalom.

više

Dodatnih 6 miliona eura od Evropske unije za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima

Sredstva EU će unaprijediti kapacitete Bosne i Hercegovine za identifikaciju, registraciju i upućivanje državljana trećih zemalja koji prelaz...

više

Izjava visoke predstavnice u ime Evropske unije povodom Međunarodnog dana autohtonih naroda svijeta

Na Međunarodni dan autohtonih naroda slavimo doprinos autohtonih naroda raznolikosti i bogatstvu civilizacija i kultura, ali i našoj zajedničkoj baštini.

više

Više od 300 miliona eura pretpristupne pomoći planirano za BiH za period 2018-2020.

Evropska komisija danas je usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. ...

više

Poziv za tendere programa ROMACTED

Vijeće Evrope pokrenulo je poziv za tendere programa ROMACTED (voditelji i stručnjaci) za pružanje konsultantskih usluga o uključivanju Roma na lokalnom i regionalnom nivou u okviru ROMACTED programa "Promovisanje dobrog upravljavanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou".

više