Bilteni

success story 08

Uspješna priča: Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica

Download
success story 07

Uspješna priča: Usklađivanje kaznenih politika i praksi u BiH sa evropskim standardima

Download
success story 06

Uspješna priča: Kontinuirana EU podrška Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Download
success story 05

Uspješna priča: Pomoć žrtvama/svjedocima u procesuiranju ratnih zločina

Download
success-story-03-05-17

Uz pomoć EU, BiH od 2015. godine bez slučajeva bjesnila

Download
success story - 17-03-17

Obnovljena kanalizaciona mreža unaprijedila kvalitetu života građana Bijeljine

Download
newsletter-en-04-07-16

Newsletter br 6, jun 2016

Download
newsletter-bs-31-5-2016

Newsletter br 5, maj 2016

Download
newsletter-05-05-2016

Newsletter br 4, april 2016

Download
newsletter - en - 11032016

Newsletter br 3, mart 2016

Download
newsletter - 22-02-2016

Newsletter br 2, februar 2016

Download
newsletter-26-01-2016

Newsletter br 1, januar 2016

Download