EU projekti

Rozi izvještaj 2013: Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

Download

Smjernice za postupanje u slucaju nasilja nad djecom u BiH

Download

Studija o rijetkim bolestima u Bosni i Hercegovini

Download

Coming out, zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba

Download

Ko smo mi da sudimo drugima?

Download

Jednaka zaštita za različitosti

Download

Prava LGBT osoba u BiH – Obrazovanje

Download

Prava LGBT osoba u BiH – Zdravstvo

Download

Prava LGBT osoba u BiH – Unutrašnji poslovi

Download

Prava LGBT osoba u BiH – Pravosuđe

Download

Prava LGBT osoba u BiH – Političke partije

Download

Pravni aspekti borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju

Download