EU projekti

medijitransparent

U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta

Download
youthreport

Socio-ekonomske percepcije mladih u BiH

Download
catalog

Katalog o provedbi projekta “Tehnička pomoć u koordinaciji Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u BiH – Faza III” (2015 – 2017)

Download
revised-annex-vii-implementation

Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma

Download
ipa-impact-assessment

Impact Assessment of IPA 2012 Grant Scheme for Supporting Issue-based Networks in BiH

Download
Proizvodnja ovčjih i kozjih sireva od sirovog mlijeka

Proizvodnja ovčjih i kozjih sireva od sirovog mlijeka

Download
mapping-study-of-csos-in-bih

Studija mapiranja organizacija civilnog društva u BiH (ENG)

Download
honey menu

Medeni meni – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu

Download
Analiza finansiranja izborne kampanje u državama članicama OSCE-a

Analiza finansiranja izborne kampanje u državama članicama OSCE-a

Download
Monitoring javnih nabavki u Bosni

Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i prepreke

Download
RHP Highlights 2015 2016

Regional Housing Programme: Highlights 2015-2016

Download
Kontrola bruceloze u BiH

Kontrola bruceloze u BiH

Download