Sarajevo izabrano kao jedan od 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova

Sarajevo je izabrano kao jedan od gradova koji će učestvovati u Misiji koju finansira EU za kreiranje 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030. godine. Sarajevo je bilo jedan od 377 prijavljenih gradova, od kojih samo 12 nisu u državama članicama EU.

Misija za gradove okupit će lokalne vlasti, građane, kompanije, investitore, regionalne i nacionalne vlasti da zajednički rade na pretvaranju odabranih gradova u klimatski neutralne, pametne i inovativne centre koji bi bili primjer za druge gradove.

Učešće u misiji za gradove daje Sarajevu priliku da predvodi u naporima ka klimatskoj neutralnosti i suzbijanju efekata klimatskih promjena, a istovremeno pruži višestruke koristi građanima u smislu smanjenja zagađenja, gužvi u saobraćaju, računa za energiju i uvođenja zdravijih načina života.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler je naglasio: “Odabir Sarajeva za učešće u ovoj misiji, koja će uključivati tehničku i finansijsku podršku tokom 10 godina, omogućit će gradu da se na sveobuhvatan način pozabavi svojim hroničnim problemom zagađenja zraka i voditi  kreiranju novih radnih mjesta i boljem životnom standardu za građane. Kroz ovu misiju Sarajevo može postati predvodnik Zelene agende za cijeli Zapadni Balkan.”

Aplikaciju Sarajeva vodio je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto kojem se pridružilo 17 načelnika i gradonačelnika i koja je uključivala doprinose stručnjaka iz općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća te Grada Sarajevo, kao i Grada Istočno Sarajevo i opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac i Trnovo. Aplikaciju su podržali i Delegacija EU u BiH, Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Ambasada SAD.

Nakon odabira, ugovori Climate City će biti sastavljeni, potpisani i implementirani od strane svakog grada učesnika. Ugovori će biti kreirani zajedno sa lokalnim zainteresovanim stranama i građanima, uz pomoć platforme misije. Oni će postaviti planove kako bi grad postigao klimatsku neutralnost do 2030. godine a uključivaće i plan ulaganja. Iako nisu pravno obavezujući, oni će pokazati jasnu volju i posvećenost EU i njenim ciljevima.

Platforma misije će gradovima pružiti neophodnu tehničku, regulatornu i finansijsku pomoć. Pored toga, Horizon Europe će uložiti oko 350 miliona eura u aktivnosti istraživanja i inovacija povezanih s Misijom (npr. u mobilnost, energiju, urbano planiranje) u periodu 2021-23. godine.

Kontekst

Misije EU su novina programa Horizon Europe za istraživanje i inovacije za period 2021-2027. i novi način da se donesu konkretna rješenja za neke od najvećih izazova s kojima se društva suočavaju. Imaju jasne ciljeve koji su vremenski ograničeni, realni, mjerljivi i ciljani i koji će dati opipljive rezultate do 2030. godine.

Oni će dati rezulatate kroz novu ulogu istraživanja i inovacija, u kombinaciji s novim oblicima upravljanja i saradnje, kao i uključivanjem građana i prikazivanjem dodane vrijednosti EU.

Misije će također pomoći u ostvarivanju ključnih prioriteta politika EU kao što su, između ostalih, Evropski zeleni dogovor, Evropski plan za borbu protiv raka, NextGenerationEU, Industrijska strategija EU i Evropa prilagođena digitalnom dobu.

Za više informacija

Europa.ba