EU

Poziv za podnošenje predloga: EU obezbeđuje 18 miliona eura za jačanje procesa EU integracija i participativne demokratije na Zapadnom Balkanu

Evropska unija objavila je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru novog Programa vrijednog 18 miliona eura za jačanje participativnih demokratija i procesa EU integracija na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Radi se o Pozivu u okviru novog Programa Evropske unije za civilno društvo i medije za Zapadni Balkan i Tursku (2021-2023) koji ima za cilj jačanje regionalne suradnje, dobrosusjedskih odnosa i pomirenja.

U okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga dodijeljivat će se i dugoročni grantovi za osnivanje i podržavanje regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva s ciljem poboljšanja izgradnje koalicija i kapaciteta za veći uticaj organizacija civilnog društva na reforme relevantnog sektora. Poziv također predviđa “pod-grantove” za umrežene lokalne organizacije širom regije. Poziv pokriva sljedeća područja:

  • Dobro upravljanje, vladavina prava i borba protiv korupcije
  • Ljudska prava, antidiskriminacija i međukulturni dijalog
  • Zelena i digitalna tranzicija
  • Sloboda medija i sloboda izražavanja, uključujući borbu protiv dezinformacija i pogrešnih informacija
  • Manji projekti koji podržavaju dobrosusjedske odnose između Srbije i Kosova
  • Kvalitetno novinarstvo

Informacije o uslovima prijave, online informativnim sesijama i sve ostale informacije o Pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1649422911309&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=174154

Prioriteti Poziva usklađeni su sa Ekonomskim i investicijskim planom za Zapadni Balkan koji ima za cilj potaknuti oporavak regije kroz društveno-ekonomski razvoj i provedbu reformi na putu prema EU i približavanju Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu EU.  Plan pruža podršku regionu kroz ulaganja i inicijative u područjima prometa, energetike, digitalne tranzicije, zelene agende, podrške privatnom sektoru, ekonomsku integraciju, inovacije i podršku razvoju ljudskog kapitala.

Europa.ba