Kontakt tačka za EUROPOL u BiH ojačat će prekograničnu policijsku saradnju

Ministarstvo sigurnosti BiH i agencije za provođenje zakona u BiH napravile su korak bliže uspostavljanju efikasnije međunarodne policijske saradnje dana 12. jula 2021. godine, nakon sastanka organizovanog uz podršku Kancelarije Evropske unije. Sastanak je bio dio kontinuiranih napora na uspostavljanju potpuno funkcionalne kontakt tačke za saradnju sa Agencijom Evropske unije za provođenje zakona (EUROPOL). Kontakt tačka olakšava agencijama za provođenje zakona u EU i BiH razmjenu vrijednih operativnih informacija o teškom i organizovanom kriminalu i jača zajedničke napore u borbi protiv kriminala.

„Sve je snažnija prekogranična priroda kriminala te je stoga izuzetno važno da agencije za provođenje zakona mogu međusobno podržati razmjenu operativnih informacija“, ističe Margriet Prins, voditeljica Odjela za vladavinu prava pri kancelariji EU. „Štaviše, uspostavljanje mehanizama za razmjenu informacija je ključni prioritet na putu BiH ka EU. Nakon niza godina usporenog napretka na uspostavljanju kontakt tačke za EUROPOL, ovaj sastanak predstavlja konkretan korak naprijed u provođenju međunarodnog sporazuma između BiH i EUROPOL-a“.

Ministarstvo sigurnosti najavilo je da su prostorije za kontaktnu tačku dostupne te da će osigurati namještaj i osnovnu informatičku opremu. Na sastanku su imenovana tri privremena koordinatora iz Granične policije BiH, FBiH i RS.

EU nastavlja pružati pomoć, posebno u procesu izrade poslovnika za kontaktnu tačku, u interesu i građana EU i BiH.