“Vaš glas, vaša snaga!” – zajednička kolumna šefa Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU sa šefovima misija zemalja članica EU u BiH

Izbori su prilika da se čuje glas građana.

Na lokalnim izborima koji se održavaju ove nedjelje, 15. novembra, i vi ćete imati tu mogućnost.

Vaš glas je bitan – i samo vaš glas može dovesti do pozitivnih promjena. Mnogi od vas su možda razočarani politikom, ali glasanjem možete izabrati kandidate za koje vjerujete da će obezbijediti usluge i rješenja koja će poboljšati kvalitet svakodnevnog života.

Trenutna kriza ne umanjuje potrebu za održavanjem izbora. Štaviše, ona naglašava važnost biranja ljudi koji su sposobni da ostvare pozitivne promjene. Ipak, vlasti moraju osigurati da građani bezbjedno glasaju.

Diljem zemlje, nova generacija građana koji su upravo napunili 18 godina pridružuje se izbornom tijelu. Novi glasovi i nove ideje mogu polučiti i novu energiju. Ovo se može pokazati odlučujućim.

EU zajedno sa svojim zemljama članicama nastaviće sa ogromnim investicijama i podrškom za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i za lokalni nivo, što smo činili i u trenucima političkih zastoja i pandemije. Iskoristite izbore da od svojih izabranih predstavnika tražite odgovornost i pošaljite jasan signal o potrebi da se pomoć i partnerstvo EU iskoristi na što bolji način.

Održavanje izbora u skladu sa evropskim standardima, uključujući i izbore u Mostaru, je prioritet broj jedan u Mišljenju Evropske komisije, a koje utvrđuje jasan put ka članstvu. Vlasti mogu i trebaju da rade na ispunjavanju prioriteta iz Mišljenja i tako osiguraju da građani u BiH uživaju ista prava i zaštite kao i građani u Evropskoj uniji.

Ovi izbori su prilika: da se vaš glas čuje u ključnom trenutku, da se izabere veći broj žena na mjesta grado-/načelnica i vijećnica, da se pojačaju mjere oporavka od Covid-19 i da se postignu stvarna unapređenja u svakodnevnom životu.

Iskoristite ovaj trenutak i ovu priliku glasajući i zahtijevajući da se ostvare pozitivne promjene koje želite da vidite.

Molimo vas da ne podcjenjujete snagu svoga glasa. Iskoristite ga u nedjelju, glasajte – i glasajte bezbjedno!