Zaključci Evropskog vijeća, 17. – 21. jula 2020.

Evropsko vijeće 21. jula 2020. usvojilo je zaključke o planu oporavka i višegodišnjem finansijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Zaključci Evropskog vijeća 17.-21.jula 2020.