Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa: izjava visokog predstavnika Josepa Borrella u ime Evropske unije

Na datum 17. jula obilježava se godišnjica donošenja Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda iz 1998. Tim povodom EU ponovno ističe svoju predanost poštovanju i odbrani načela i vrijednosti sadržanih u Rimskom statutu te podršci Međunarodnom krivičnom sudu.

U vrijeme kada se svijet bori protiv pandemije koronavirusa i kada bismo se zajednički trebali usredotočiti na podršku i zaštitu najranjivijih dijelova društva, i dalje se počinjavaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti.

Međunarodni krivični sud suočava se s trajnim vanjskim izazovima. Odlučno se suprotstavljamo svim pokušajima potkopavanja međunarodnog sistema krivičnog pravosuđa ometanjem rada njegovih temeljnih institucija.

EU ponovno potvrđuje svoju predanost tome da i dalje bude pokretačka snaga za jačanje podrške međunarodnom krivičnom pravosuđu, a posebno Međunarodnom krivičnom sudu, kao ključnom akteru u borbi protiv nekažnjavanja i u okviru šire predanosti EU međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima.

Odlučni smo štititi integritet Rimskog statuta i nezavisnost pravosuđa Suda. EU poziva sve države da se pridržavaju svojih obaveza poštovanja vladavine prava, bilo na Međunarodnom krivičnom sudu ili svojim nacionalnim sudovima, u svojem djelovanju na nacionalnom nivou i u okviru svoje vanjske politike.

EU prepoznaje da je uloga civilnog društva i boraca za ljudska prava važnija nego ikad u odbrani ljudskih prava, promoviranju odgovornosti i zaštiti prava žrtava međunarodnih zločina.

Kada su pristupile Rimskom statutu, države potpisnice obavezale su se garantovati trajno poštovanje i izvršavanje međunarodne pravde. Ustrajmo i dalje u našem zajedničkom opredjeljenju.