Međunarodni dan podrške žrtvama torture: Izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Evropske unije Josepa Borrella

Na Međunarodni dan podrške žrtvama torture odajemo počast žrtvama torture i drugog okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. U vrijeme kad svijet čini zajedničke napore da prevaziđe pandemiju izazvanu korona virusom, ljudska prava moraju ostati u srži naše bitke. Na današnji dan dajemo glas stotinama hiljada ljudi koji su bili žrtve torture i koji su to i dan danas.

Tortura i drugo nečovječno postupanje se nikad ne može opravdati. Zabrana torture je apsolutna; nezakonita je u bilo kakvim okolnostima. Evropska unija potcrtava svoje čvrsto opredjeljenje u borbi protiv torture širom svijeta kroz sveobuhvatni pristup koji uključuje zabranu, prevenciju, odgovornost i obeštećenje žrtava.

Iskorjenjivanje torture predstavlja globalni izazov i treba biti globalna ambicija.  Nije nemoguće za dostići, ali se može samo ako zajednički djelujemo. Zajednički napori međunarodnih partnera, posebno Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope i Međunarodnog krivičnog suda, regionalnih  organizacija, državnih partnera i civilnog društva zaista mogu donijeti promjenu. Globalni savez za trgovinu bez torture predstavlja dobar primjer kako možemo raditi zajedno i pozivamo sve države da se mu se pridruže.

Evropska unija ponovo poziva na univerzalnu ratifikaciju i efikasnu provedbu UN-ove Konvencije protiv torture i njenog Opcionog protokola.  Uz 170 država potpisnica Konvencije, među kojima su posljednje Angola i Oman, univerzalnost je blizu; ostalo je samo još 25 država da je ratifikuje.

Putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, Evropska unija podržava organizacije civilnog društva koje rade na sprečavanju torture i podršci žrtvama širom svijeta.  Konkretno je u posljednjih deset godina Evropska unija izdvojila više od 80 miliona eura za podršku ovim organizacijama. Nastavljamo da stojimo rame uz rame sa borcima za ljudska prava koji se hrabro suprotstavljaju torturi širom svijeta.