Odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 u energetskom sektoru EU: Vijeće EU usvojilo zaključke

Vijeće je danas usvojilo zaključke o odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 u energetskom sektoru EU. Vijeće prije svega cijeni predane i učinkovite napore osoblja u energetskom sektoru kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje evropskog energetskog sistema tokom pandemije bolesti COVID-19.

Vijeće ističe ključnu ulogu energetskog sektora u ekonomskom oporavku EU i napominje da evropska ekonomija treba postati zelenija te raspolagati izraženijom kružnom dimenzijom i višom razinom digitalizacije uz očuvanje svoje globalne konkurentnosti. Nužna ekonomska preobrazba prema održivom rastu i klimatskoj neutralnosti, utemeljena na evropskom zelenom planu, velika je prilika za poticanje ekonomija država članica. Time će se ujedno postupno smanjiti upotreba fosilnih goriva i dodatno promicati evropsko vodstvo u razvoju i primjeni sigurnih i održivih tehnologija s niskom razinom emisije ugljika na troškovno učinkovit način, uz istodobno poštovanje prava država članica na odabir vlastite kombinacije izvora energije i odgovarajućih tehnologija.

Nadalje, Vijeće prima na znanje potrebu za inicijativama kojima bi se podržao čvrst plan za oporavak prema cjenovno pristupačnom, sigurnom, konkurentnom, zaštićenom i održivom energetskom sistemu. Smatra da je u trenutačnim okolnostima važno racionalizovati pravila o državnoj pomoći za zaštitu okoliša i energiju kako bi se olakšala podrška za ulaganja koja su potrebna za energetsku tranziciju.

Ujedno navodi da je potrebno dodatno poticati buduća ulaganja u dekarbonizaciju, među ostalim unapređenjem tržišta ugljika u EU uz istodobni razvoj mehanizma za graničnu prilagodbu emisija ugljika u skladu s pravilima WTO-a.

Vijeće u svojim zaključcima poziva Evropsku komisiju da u saradnji s državama članicama nastavi raditi na inicijativama planiranima u okviru evropskog zelenog plana i njegova plana ulaganja, kao što su val obnove, strategija EU za integraciju energetskih sistema, strategija za obnovljivu energiju na moru, preispitivanje Uredbe o smjernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu (TEN-E) i mehanizam za finansiranje obnovljive energije.

Osim toga, Vijeće poziva Evropsku komisiju da predstavi akcioni plan i program za vodik s naglaskom na obnovljivom vodiku kako bi se doprinijelo energetskoj tranziciji.

Vijeće je ove zaključke usvojilo pisanim postupkom.

Europa.ba