Četvrti sastanak Pododobra SSP-a između EU i BiH u oblasti poljoprivrede i ribarstva

Videokonferencija – BRISEL/SARAJEVO, 16. juni 2020.

Predstavnici Evropske komisije (Komisija) i Bosne i Hercegovine (BiH) održali su 16. juna 2020. godine diskusiju o stepenu provedbe SSP-a i usklađivanju zakonodavstva zemlje s pravnom stečevinom EU-a u oblasti poljoprivrede i ribarstva, uključujući sigurnost hrane te veterinarska i fitosanitarna pitanja. Sastankom je ispred EU predsjedala gđa. Ingrid Jenezova, stalni sekretar Pododbora iz Generalne uprave za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, a ispred Bosne i Hercegovine, g. Dušan Nešković, pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na sastanku su strane razmatrale dešavanja u ovim oblastima i razmijenile detaljne trgovinske statistike. Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da započne s provođenjem preporuka iz Mišljenja iz 2019. godine i pratećeg Analitičkog izvještaja. Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da značajno intenzivira napore na jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta, koordinacije i pravnog okvira u svim srodnim područjima.

Poljoprivreda i ruralni razvoj jedan su od ključnih strateških sektora za konkurentnost bh. privrede i lokalni razvoj. EU je iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) izdvojila 73,5 miliona eura kako bi se pomoglo ublažavanju socioekonomskih efekata COVID-19. Iz cjelokupnog paketa, 20 miliona eura dodijeljeno je za podršku poljoprivrednicima i ruralnom razvoju u okviru projekta EU4AGRI, a do 15 miliona eura iz „Posebne mjere za ublažavanje efekata COVID-19“ koristit će se za podršku preduzećima (uključujući poljoprivrednike) i preduzetnicima koji su ponovno pokrenuli svoje poslovanje nakon ekonomskog pada. Komisija je također predložila makrofinansijsku pomoć u iznosu od 250 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu.

Što se tiče cjelodržavnog „Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument“, Komisija je naglasila da je cjelodržavna sektorska strategija, usklađena s politikom EU-a, ključni preduslov svih održivih reformi u cijelom sektoru koje vode ka približavanju EU i daljoj pomoći. Također je potrebno ubrzati pripremne aktivnosti na strategiji nakon 2021. godine uz podršku aktivnosti iz EU4Agri. Bosna i Hercegovina također mora ostvariti napredak u usklađivanju mjera podrške u cijeloj zemlji i postepeno ih usklađivati s pravnom stečevinom. Komisija je ponovo pozvala Bosnu i Hercegovinu da prevaziđe dugogodišnji zastoj kod provedbe poljoprivrednog popisa čiji izostanak predstavlja ozbiljnu smetnju kod poljoprivrednih statistika i formuliranja politika poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Poljoprivredni informacijski sistemi tek se moraju uskladiti u cijeloj zemlji. Komisija je pozdravila napredak u registraciji prvih zahtjeva za zaštićene zemljopisne oznake i oznake porijekla i ohrabrila Bosnu i Hercegovinu da Zakon o hrani na nivou BiH uskladi s najnovijim ažuriranjima pravne stečevine.

Politike ribarstva u Bosni i Hercegovini moraju se uskladiti u cijeloj zemlji i uskladiti s pravnom stečevinom. Komisija je pozdravila pripremu cjelodržavne strategije ribarstva i akvakulture, koja je ključna za osiguranje usklađenosti sa zajedničkom ribarstvenom politikom te dalju pomoć. Dalji napori su također potrebni u prikupljanju podataka i statistika, od suštinske važnosti za planiranje i provedbu politika.

U području sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja, Komisija je ponovila potrebu za usklađivanjem zakona o sigurnosti hrane i veterinarstva na nivou BiH s najnovijim ažuriranjima pravne stečevine te potrebu nadogradnje institucionalnih i administrativnih kapaciteta, uključujući inspekcijske službe. Izuzetno je važno da Bosna i Hercegovina pojača monitoring i nadzor u kontroli bolesti životinja. Nedavni registrovani slučaj bjesnila u Bosni i Hercegovini, prvi od kraja 2014. godine, podsjetnik je potrebe dugoročnog održavanja mjera kontrole. Komisija je također pozvala Bosnu i Hercegovinu da nastavi usklađivati ​​svoje zakonodavstvo u ovim oblastima s najnovijim ažuriranjima pravne stečevine.