Integritet je ključan za neovisno pravosuđe

U otvorenom pismu od 28. januara, Sud Bosne i Hercegovine pozvao je nadležne vlasti da na jednak način urede pitanje podnošenja, verifikacije i obrade finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. U pitanju je konstruktivan pristup koji bi, uporedo sa procesima koji su već u toku, trebao dovesti do kredibilnih provjera integriteta.

U Analitičkom izvještaju priloženom uz Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, navodi se da “nepostojanje efikasnog sistema za podnošenje, verifikaciju i obradu finansijskih izvještaja ozbiljno utiče na kredibilitet napora da se ojača integritet u pravosuđu.”

Integritet je ključan za neovisno, nepristrasno, odgovorno, profesionalno i učinkovito pravosuđe. Izvještaj grupe eksperata o pitanjima vladavine prava u BiH objavljen u decembru 2019. godine navodi “da bi se povratilo povjerenje stanovništva, pravosuđe mora odmah pokazati potpunu transparentnost i odlučnost da uspostavi rigorozan i kredibilan sistem provjera imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija”.

Evropska unija podržava sva nastojanja da se operacionaliziraju nalazi izvještaja grupe eksperata o jačanju transparentnosti pravosuđa. Pozivamo sve relevantne vlasti da poduzmu hitne korake kako bi se poboljšao integritet pravosuđa u BiH.