Komisija i vlasti Bosne i Hercegovine podržale sporazum o saradnji u borbi protiv terorizma

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopoulos podržao je danas sporazum o provedbi Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu, zajedno s ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Draganom Mektićem, na marginama sastanka ministara unutrašnjih poslova Zapadnog Balkana u Skoplju.

Potpisivanje sporazuma je u skladu s preporukama za Bosnu i Hercegovinu za jačanje prevencije i borbe protiv terorizma, kako je istaknuto u Mišljenju Komisije o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji. Ovaj sporazum je izraz odlučnosti Evropske komisije, jednako kao i vlasti Bosne i Hercegovine, da ojačaju saradnju u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

Sporazumom se utvrđuju konkretne prioritetne aktivnosti u borbi protiv terorizma i sprečavanju nasilnog ekstremizma koje bi vlasti Bosne i Hercegovine trebale poduzeti tokom 2019. i 2020. godine, a obuhvata svih pet ciljeva Zajedničkog akcionog plana (PDF) usaglašenog između EU-a i zemalja Zapadnog Balkana u oktobru 2018.

Prioritetne aktivnosti kojima je danas iskazana podrška uključuju:

  • Reviziju Strategije za borbu protiv terorizma za period nakon 2020. godine, uključujući osiguranje učinkovitih istraga i krivičnog progona terorističkih boraca povratnika sa stranih ratišta; suočavanje s izazovima u kontekstu njihovog povratka, poput učinkovite rehabilitacije i reintegracije, kako njihove tako i kod drugih radikaliziranih osoba u zatvorima i izvan njih.
  • Dopune krivičnog zakona radi usklađivanja s zakonodavstvom EU-a i rješavanja nedostataka u kriminalizaciji krivičnih djela vezanih za terorizam. Osigurati operativnost državnog zatvora visokog stepena sigurnosti.
  • Ubrzavanje zastoja kod uspostavljanja nacionalne kontakt tačke za Europol radi unapređenja saradnje s Europolom; proaktivna razmjena informacija s Europolom o povratku terorističkih boraca sa stranih ratišta i poduzimanje niza mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući uspostavljanje ureda za oduzimanje imovine i registra stvarnog vlasništva pravnih osoba.

Vlasti Bosne i Hercegovine namjeravaju dostavljati polugodišnje izvještaje Komisiji o stanju provedbe, uključujući i sve eventualne poteškoće s kojima se mogu suočiti.

Sporazum također ukazuje na predviđenu podršku Komisije u tom pogledu, poput podrške putem Mreže EU o svijesti o radikalizaciji i horizontalnog mehanizma EU-Vijeća Europe.