Evropska unija izdvojila 600.000 eura za jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH

Evropska unija aktivno podržava sistem priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija čime se nosiocima diploma osigurava lakše učešće na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Twinning projekat, okončan svečanom ceremonijom danas u Mostaru je doprinijeo boljem razumijevanju novih procedura koje će unaprijediti mobilnosti akademskog osoblja, studenata i ukupne radne snage.

“Ovaj projekat je veoma bitan za BiH budući da je ne samo ojačao visoko obrazovanje u BiH  već i pružio dodatni poticaj ekonomskom i socijalnom razvoju. Evropska unija je obezbijedila više od 600,000 eura kako bi pomogla priznavanje diploma i zapošljavanje građana koji su studirali u inostranstvu. Evropska unija je uključena u ovaj proces i blisko sarađuje sa bh. vlastima kako bi se unaprijedio obrazovni sistem. U narednom periodu planiramo pomoći sa dodatnih 10 miliona eura koje ćemo usmjeriti na strukovno obrazovanje,” istakao je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Harmonizacijom pravnih propisa u području priznavanja visokoškolskih kvalifikacija sa evropskim standardima, Bosna i Hercegovina se priprema za lakšu integraciju u Evropsku uniju te priznavanje u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

“Tokom projekta smo blisko sarađivali sa zemljama članicama Evropske unije te smo izradili analizu sistema priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Preporuke našeg projekta ističu da se procedure trebaju harmonizovati na nivou zemlje te smo iznijeli preporuke za provođenje istih. Sada je potrebno da radimo na povećanju standarda i kvaliteta obrazovanja, što je ključno, pored naših ostvarenih rezultata,” rekao je Damir Ljubić, Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Projekat je postigao brojne značajne rezultate za unapređenje postojećeg sistema u skladu sa evropskim standardima koji uključuju izmjene Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Kantona 10 i Pravilnika o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija Zeničko-dobojskog kantona. Također su ojačani kapaciteti relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini, te je kreirana i započeta Eksterna baza podataka koja će olakšati statističke pretrage o izvršenim priznavanjima u Bosni i Hercegovini.

Twinning projekat Evropske unije implementirao  je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH uz podršku konzorcija tri zemlje članice Evropske unije (Hrvatske, kao voditeljice projekta, Francuske i Latvije kao suvoditeljica). Zemlje članice su kroz mnogobrojne aktivnosti  prenijele iskustva i dobre prakse u području priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija iz evropskog prostora visokog obrazovanja  u Bosnu i Hercegovinu, a istaknuta je važnost harmonizacije zakonodavstva u području priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija s odredbama Lisabonske konvencije.