Zvaničnici Evropske unije u Bihaću razgovaraju o migrantskoj situaciji u BiH

Evropska unija podržava Bosnu i Hercegovinu i Unsko-sanski kanton u procesu upravljanja tekućom migrantskom situacijom. Danas su zvaničnici Evropske unije su posjetili Bihać i susreli se s premijerom kantona i načelnikom Bihaća.

„Evropska unija je ovdje da pomogne i pomagala je tokom ove migrantske krize. Obezbijedili smo 36 miliona eura za upravljanje migracijama i vodili intenzivan dialog sa lokalnim vlastima kako bismo pronašli održiva rješenja. Dostojanstven smještaj za sve migrante i izbjeglice se mora osigurati stoga je naša posjeta planirana u ovom ključnom trenutku,“ istakla je Michela Matuella, šefica Odjela za Bosnu i Hercegovinu pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politike susjedstva i pregovore o proširenju.

„Evropska komisija je veoma zabrinuta humanitarnom situacijiom u BiH, naročito u Unsko-sanskom kantonu, u susret zimi i činjenici da veliki broj migranta i izbjeglica spavaju izvan centara i da je veliki broj njih smješten u kampu Vučjak u uslovima koji nisu u skladu s međunarodnim standardima i nisu  prihvatljivi“ rekao je Martin Taschner, šef Odjela pri Generalnoj direkciji za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (ECHO).

Uprkos podršci Evropske unije, situacija je i dalje dosta zabrinjavajuća. Značajna sredstva, u iznosu od 18 miliona eura se do sada nisu mogla iskoristiti jer bh. vlasti nisu predložile nove odgovarajuće  lokacije prihvatnih centara. Identifikacija dva nova centra u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu prošle sedmice, predstavlja pozitivan razvoj i EU očekuje da će, nakon što postanu operativni, ti centri ublažiti pritisak na Unsko-sanski kanton.

U okviru direktne podrške Evropske unije građanima Bihaća, predviđena je i rekonstrukcija zastarjelog sistema ulične rasvjete. Tekući projekat, u iznosu od 600.000 eura bi trebao značajno unaprijediti javnu sigurnost građana te poboljšati energetsku učinkovitost i doprinijeti uštedama kantonalnog budžeta.

Zvaničnici Evropske unije posjetili su prihvatne centre Borići, Sedra i Bira. Tokom posjete Bihaću, također su obišli kamp Vučjak te zatražili hitno zatvaranje kampa.