Europska granična i obalna straža: Vijeće donijelo revidiranu uredbu

Vijeće je danas donijelo novu uredbu o europskoj graničnoj i obalnoj straži, koja je važan element EU-ova sveobuhvatnog pristupa migracijama i upravljanju granicama.

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) dobiva dodatno osoblje i jača svoju tehničku opremljenost. Ujedno se proširuje njezin mandat za potporu aktivnostima država članica, osobito u pogledu nadzora granica, vraćanja i suradnje s trećim zemljama. Novom će se uredbom Europski sustav nadzora granica (EUROSUR) integrirati u okvir europske granične i obalne straže, čime će se poboljšati njegovo funkcioniranje.

“Upravljanje vanjskim granicama koje dobro funkcionira ključno je za održavanje schengenskog područja potpuno funkcionalnim te za učinkovito i humano upravljanje migracijama. Zahvaljujući tim novim pravilima Frontex će imati veću ulogu u podupiranju država članica u pogledu nadzora granica, vraćanja i suradnje s trećim zemljama.” – Maria Ohisalo, finska ministrica unutarnjih poslova

 

Stalne snage službenika graničnog i obalnog nadzora te stručnjaka za vraćanje

Kako bi se osiguralo usklađeno upravljanje vanjskim granicama EU-a i odgovor na krize, Frontex će na raspolaganju imati stalne snage. Te će se snage uspostavljati postupno i do 2027. imat će do deset tisuća članova operativnog osoblja. Obuhvaćat će operativne članove osoblja iz Frontexa, kao i iz država članica koji su ili dugoročno upućeni ili raspoređeni na kratko vrijeme, te pričuvu za brzu reakciju koja će biti raspoloživa do 2024.

 

Vraćanja

Predložena pravila omogućit će Frontexu pružanje tehničke i operativne potpore državama članicama u operacijama vraćanja. Agencija će pružati potporu na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu i u dogovoru s dotičnom državom članicom. Tom potporom bit će obuhvaćena sva područja vraćanja, od pripremnih aktivnosti do aktivnosti tijekom vraćanja, nakon vraćanja i nakon dolaska.

 

Suradnja s trećim zemljama

Predložena pravila doprinijet će jačanju suradnje s trećim zemljama s obzirom na to da će agencija imati šire područje djelovanja te se neće ograničavati mogućnosti za zajedničke operacije sa susjednim zemljama.