Ambasador Sattler uručio 11 novih vozila za jačanje upravljanja migracijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Nova vozila uručena danas Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog katona dio su sveukupne podrške Evropske unije jačanju upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini. Evropska unija direktno podržava Policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Grad Bihać s rekonstrukcijom migracionih kampova, obezbjeđivanjem ulične rasvjete, opreme za policiju, kombija, terenskih i ambulantnih vozila kao i čamaca, pritom obezbjeđujući zaposlenje za 370 osoba iz regiona.

“Migrantska situacija nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, to je pitanje cijele Evrope i odgovor moramo naći zajedno kako bismo na najbolji način kontrolisati buduće prilive migranata. Ne zaboravimo da su migranti i izbjeglice napustili svoje domovine u potrazi za boljom budućnosti. S njima se mora postupati na dostojanstven način, poštujući relevantne međunarodne standarde. Nadam se da će sve bh. vlasti naći prihvatljiva rješenja za predstojeću zimu i održiva rješenja za budućnost,” rekao je ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH. Vozila će se koristiti za jačanje rada katonalnih policajaca te za unapređenje njihovog rada i mobilnosti na terenu.

Tokom prve posjete Bihaću, ambasador Sattler se susreo s predstavnicima kantonalnih i lokalnih vlasti kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u regionu te narednim koracima koje trebaju poduzeti i lokalne vlasti i međunarodna zajednica u rješavanju pitanja migracija u zemlji.

Zahvaljujem se Evropskoj uniji koja je ostala naš partner i nije ostavila ovaj kanton sam da provodi migrantsku situaciju u BiH. Hvala vam na svakoj donaciji koja se tiče naših pripadnika MUP-a i ostalih službi koje su na raspolaganju. Drago nam je da smo ambasadora Sattlera upoznali sa postojećom situacijom i donijeli neke zaključke. Međutim, iako nikada nismo uspostavili unutrašnju koordinaciju po pitanju rješavanja migrantske situacije, Evropska unija nam pomaže ovladati ovom situacijom,” rekao je Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća istakao je da su sastanci jedna od aktivnosti kojom lokalne vlasti nastoje skrenuti pažnju na trenutnu situaciju dodavši “Zahvalni smo Evropskoj uniji na podršci te da nismo ostali sami u ovoj situaciji što je potvrđeno i prethodnim, sadašnjim i budućim angažmanima Evropske unije u Unsko-sanskom kantonu.”

Ambasador Sattler je posjetio centre Borići i Bira koji su otvoreni i rade zahvaljujući podršci koja uključuje pružanje smještaja, hrane i vode, sanitarija, odjeće, psihološkog savjetovanja te pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Evropska unija je od 2018. godine uložila 36 miliona eura za upravljanje migracijama u Bosni i Hercegovini čime je obezbijeđena oprema i stručna pomoć Policiji USK, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji i Sektoru za azil te je omogućen rad pet privremenih prihvatnih centara koji pružaju osnovne usluge i zaštitu.