Zahvaljujući podršci EU obnovljena historijska zgrada Osnovnog suda u Foči

Evropska unija je finansirala potpunu rekonstrukciju stoljetne zgrade Osnovnog suda u Foči u okviru  podrške jačanju rada tužilaštava i pravosuđa širom Bosne i Hercegovine. Više od 320,000 eura je uloženo u obnovu suda, kako bi se stvorili bolji uvjeti rada za sudije i tužioce u Foči i obezbijedile bolje usluge građanima.

Richard Maša, šef Kooperacija Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini istakao je da je nova, modernizovana zgrada Osnovnog suda sada spremna za još jedno stoljeće rada. „Obnova Osnovnog suda u Foči je dio naših sveukupnih napora za podršku pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Želimo pružiti sudijama i tužiocima kvalitetnu infrastrukturu kako bi mogli raditi svoj posao i pomoći građanima Foče. Prioriteti Evropske unije su veoma jasni i naglašeni u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvu u Evropskoj uniji. Želimo da Bosna i Hercegovina napreduje u jačanju pravosuđa i sretni smo podržati razvoj infrastrukture pravosuđa,“ rekao je Maša tokom zvaničnog otvaranja Osnovnog suda u Foči.

Branka Grahovac, zamjenica predsjednika Osnovnog suda u Foči, izrazila je zahvalnost Evropskoj uniji za prepoznavanje potreba suda kako bi se građanima Foče obezbijedio pravosudni sistem koji može odgovoriti na njihove potrebe, a uposlenicima institucije pružiti bolji uslovi rada. „Osnovni sud konačno ima zgradu koja odgovara njegovim potrebama. Sretni smo da je naš Sud izrastao u respektabilnu pravosudnu instituciju i sigurni smo da će naše sudije i kolege biti dodatno motivisani da unaprijede profesionalizam i da će ova zgrada ostati Kuća pravde u kojoj će građanima biti zagarantovana njihova prava,“ rekla je Grahovac.

Član Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Selim Karamehić istakao je da je obnova izvršena u skladu s najvišim evropskim standardima te da je posebna pažnja posvećena kulturnoj i historijskoj vrijednosti samog objekta. „Naše pravosuđe ne može biti učinkovito i raditi u skladu s evropskim standardima ako nisu zadovoljeni uvjeti rada i zbog toga su nam potrebni ovakvi projekti. Građani BiH zaslužuju pravosuđe koje može grantovati i zaštiti njihova prava,“ rekao je Karamehić.

Prilikom izrade nacrta za rekonstrukciju objekta uzeta je u obzir duga tradicija Osnovnog suda u Foči. Originalne nacrte je izradio poznati arhitekta Karlo Paržik početkom 1900-tih, koji je zaslužan za projektovanje nekoliko vrlo značajnih objekata javne uprave iz tog perioda širom BiH. Obnova Osnovnog suda u Foči je dio šire podrške Evropske unije u iznosu od preko 20 miliona eura za obnovu i modernizaciju 24 zgrade sudova i tužilaštava širom Bosne i Hercegovine.