Dodijeljene nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo

Nagrade Evropske unije za najbolje istraživačke priče u Bosni i Hercegovini dodjeljene su u srijedu u EU Info Centru u Sarajevu.

Amarildo Gutić osvojio je prvu nagradu za najbolju istraživačku priču za dokumentarac “Država protiv Davida” u kojem su rekonstruisani posljednji sati života Davida Dragičevića kao i istraga koja je uslijedila, a koja je pokrenula talas nezadovoljstva u Bosni i Hercegovini.

U svom obrazloženju o dodjeli nagrade, žiri je naznačio da autor u dokumentarcu “transforimše ličnu i porodičnu tragediju u priču koja ubjedljivo govori o patologiji institucija i čitave vlade”.

Govoreći o izazovima istraživačkih novinara u Bosni i Hercegovini, Gutić ističe: “Najvažnija stvar je da prihvatite to što radite, i da imate redakciju u kojoj možete da radite i nezavisno, ali i kao dio tima.”

Drugu nagradu osvojio je Semir Mujkić za istraživački serijal “Korupcija u javnim nabavkama”

“Značaj ovog istraživačkog serijala je i u tome što zloupotebu javnih nabavki prikazuje kroz primjere s kojima se lako identifikovati”, naveo je žiri.

Treća nagrada otišla je Renati Radić Dragić and Mubareku Asaniju za istraživanje “Borci protiv boračkih udruženja”.

Davor Glavaš, predsjednik žirija, i članice Vildana Selimbegović i Milka Tadić Mijović imali su težak zadatak da ocijene aplikacije koje su dospjele na užu listu.

Khaldoun Sinno, zamjenik Šefa EU Delegacije u Bosni i Hercegovini, ceremoniju je otvorio govoreći o slobodi medija i dobro informisanoj javnosti od kojih zavisi svako demokratsko društvo.

“Sloboda izražavanja i sloboda medija su dio temeljnih vrijednosti Evropske unije što se ogleda i kroz nedavno objavljeno Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Ovo je ključni element napretka BiH ka EU koji ćemo budno pratiti kako zemlja bude napredovala ka EU “, rekao je Sinno dodajući da samo jaki, nezavisni mediji i zaštićeni novinari mogu da doprinesu ulasku BiH u EU.

Vildana Selimbegović je tokom ceremonije izjavila da je istraživačko novinarstvo posebno teško u Bosni, jer je malo medija koji mogu da priušte tu vrstu izvještavanja.

“Potrebno je mnogo vremena i resursa za novinara kako bi se posvetio istraživačkoj priči.” izjavila je Selimbegović.

Nakon ceremonije organizovana je i panel diskusija o istraživačkom novinarstvu. Na njoj su učestvovali Vildana Selimbegović iz Oslobđenja, Leila Bičakčić, direktorica CIN-a, Jamila Milović Halilović, šefica komunikacija za EUD/EUSR, i dobitnik nagrade za najbolju istraživačku priču u 2018. Amarildo Gutić iz Žurnal.

“Kao što je i potvrđeno tokom Medijskih dana Zapadnog Balkana – održanih od 2. do 4. septembra – EU je svjesna svih izazova s kojima se medijski sektor u regionu suočava i posvećena je nastavku pružanja podrške stvaranju okruženja koje će omogućiti da slobodna i demokratska društva u potpunosti procvjetaju u ovom regionu”, rekla je Jamila Milović-Halilović.

Sveukupni cilj dodjele EU nagrade za istraživačko novinarstvo je slavljenje i promovisanje izvanrednog istraživačkog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, kao i pobošanje vidljivosti istraživačkog novinarstva među čitalačkom publikom u ovim zemljama.

EU nagrada za istraživačko novinarsvo se dodjeljuje u sklopu projekta, koji finansira EU „Podizanje kvaliteta vijesti i nezavisnog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, u 2019, 2020, and 2021. u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Nagrade se dodjeljuju za istraživačke priče objavljene između 2018. i 2020. Ukupno će biti dodjeljeno 63 nagrade u periodu od tri godine.

Nagrade u Bosni i Hercegovini koordiniše Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža, BIRN Hub, koji, takođe vodi i regionalni konzorcijum.

“Sloboda izražavanja i sloboda medija dio su temeljnih vrijednosti Europske unije koje se odražavalo u nedavno objavljenom Mišljenju EK o zahtjevu BiH za članstvo. To je ključni element napretka BiH u EU i budno će se pratiti na svakodnevno dok BiH napreduje ka EU “, rekao je Sinno dodajući da samo uz snažne, neovisne medije i zaštićene novinare BiH može napredovati prema EU.