Treća po redu konferencija Dani medija Evropska unija – Zapadni Balkan: EU ponovno potvrđuje sveobuhvatnu podršku slobodi medija u regionu

Na trećoj konferenciji Dani medija Evropska unija – Zapadni Balkan koja se održava od 12. do 13. septembra u Podgorici, Crnoj Gori, Evropska komisija je potvrdila svoju podršku regionu s novim inicijativama usmjerenim na odgovornost medija, pismenost i upravljanje, sudsku ekspertizu o slobodi izražavanja i promociju pomirenja i regionalne saradnje. Ovo je dio snažne podrške EU slobodi medija i nezavisnosti novinarstvu na Zapadnom Balkanu, uključujući tekuće regionalne programe vrijedne 20 miliona eura.

Johannes Hahn, komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, izjavio je: „Sloboda izražavanja i sloboda medija su ugrađene u same temelje na kojima je izgrađena naša Unija, i ujedno su ključni politički indikatori u procesu pridruživanja EU. U svjetlu zabrinjavajućeg razvoja događaja u cijeloj regiji, od neprimjerenih političkih uplitanja do širenja dezinformacija, ovogodišnji Dani medija stavili su u fokus odnos između medija i politike i utrli put ka prepoznavanju konkretnih aktivnosti i prilika za poboljšanje postojećeg stanja.“

Treća po redu konferencija Dani medija Evropska unija – Zapadni Balkan okupili su oko 350 predstavnika medija i organizacija civilnog društva kao i kreatora politika sa Zapadnog Balkana i Evropske unije. Po prvi puta su se diskusiji pridružili i politički predstavnici iz regiona o ključnoj ulozi medija u procesu pridruživanja, s ciljem razrade prijedloga i budućih aktivnosti za unapređenje položaja novinara i jačanje nezavisnih medija.

Podrška Evropske unije medijima na Zapadnom Balkanu

Evropska unija slijedi dugoročni strateški pristup za podršku slobodi medija na Zapadnom Balkanu. Postojeća podrška Evropske unije uključuje niz programa i inicijativa usmjerenih na ekonomsku održivost, odgovornost medija i regionalne mreže koje potiču regionalnu saradnju i pomirenje.

Sadašnja podrška iznosi više od 20 miliona eura, uključujući 11,5 miliona eura kroz pet regionalnih programa i 8,2 miliona eura za inicijative na području šest partnerskih zemalja Zapadnog Balkana.

Regionalni programi: 

  • Jačanje stručnosti pravosuđa o slobodi izražavanja i medija (2,5 miliona eura): provodi se u partnerstvu s Vijećem Europe, program pruža podršku pravosuđu u primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i nudi edukacije o etičkim pravilima za regulatorna tijela za medije.
  • Regionalni program obuke za poboljšanje kvalitete i profesionalizma novinarstva (2 miliona eura): podržava regionalnu mrežu koju vodi Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) radi unapređenja edukacija u novinarstvu i promocije razmjene između novinara i akademske zajednice iz EU i Zapadnog Balkana. Kroz ovaj okvir se finansira i regionalna shema nagrada EU za istraživačko novinarstvo.
  • Izgradnja povjerenja u medije (1,5 miliona eura): provodi se u partnerstvu s UNESCO-om, program podržava odgovornost medija, unutrašnje upravljanje medijima i medijsku informacijsku pismenost.
  • Direktni grant Evropskoj fondaciji za demokratiju (4 miliona eura): Fleksibilna shema za ponovno dodjeljivanje bespovratnih sredstava za podršku medijima i demokratiji u sredinama brzih promjena.
  • Program tehničke pomoći za podršku javnim emiterima na Zapadnom Balkanu (1,5 miliona eura): provodi konzorcij pod vodstvom Međunarodne federacije novinara i Evropske radiodifuzne unije. Projekat promovira održive modele finansiranja, transparentan izbor upravljačkih struktura, integrirane redakcije, uredničke smjernice, regionalnu koprodukciju sadržaja za mlade i istraživačko novinarstvo.

Od 8,2 miliona eura podrške za šest zemalja Zapadnog Balkana trenutno provodimo inicijative poput inicijative za poboljšanje radnih odnosa i profesionalizma u albanskim medijima; Mapiranje ljudskih prava u medijima u praćenju položaja građana, ranjivih slojeva društva i medijske zajednice u Bosni i Hercegovini; Podrška medijima i nezavisnom novinarstvu s perspektivom ljudskih prava na Kosovu; Ka profesionalnijem i vjerodostojnijem istraživačkom novinarstvu u Crnoj Gori; Projekat vijesti i digitalne pismenosti: gdje lažne vijesti ne prolaze (Sjeverna Makedonija); Ugovori o tehničkoj pomoći za dva javna emitera u Srbiji.

Za više informacija:

Internet stranica Dani medija Evropska unija – Zapadni Balkan

Informativna brošura – Podrška Evropske unije medijima na Zapadnom Balkanu

Paket proširenja EU-a za 2019. godinu – Sloboda izražavanja

Link na video poruku komesara Hahna

Link na uvodno obraćanje generalnog direktora Danielssona

Link na web stranicu DG Near