Ravnopravno različiti: Adrenalinski spust rijekom Vrbas osoba sa invaliditetom

Dvadeset lica sa invaliditetom sa područja grada Banja Luka bili su učesnici sportsko rekreativnog događaja Rafting za lica sa invaliditetom koji je održan 27. avgusta na rijeci Vrbas u dužini od 7 kilometara.

Rafting za lica sa invaliditetom bio je prilika za promociju sporta lica sa invaliditetom, prevazilaženje barijera i predrasuda o istima, te njihovom aktivnom učestvovanju u svim sportovima, posebno adrenalinskim. Uloga sporta za lica sa invaliditetom kao vid rehabilitaciju veoma je važan iz razloga što isti pozitivno utiče na kvalitet života, zdravlja, mentalnu stabilnosti, motivaciju i samopouzdanje.

Učesnicima raftinga pridružili su se i predstavnici medija koji su zajedno sa licima sa invaliditetom učestvovali u adrenalinskim čarima raftinga. S namjerom da prisutni novinari dobiju što bolji uvid u značaj učešća lica sa invaliditetom u sportsko-rekreativnim aktivnostima, nakon rafting spusta, organizovano je druženje novinara i učesnika spusta na ovu temu. Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta ‘’Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana’’, koji finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana i UG “Nešto Više”.

Duško Uzelac, bio je jedan od učesnika raftinga i kako kaže doživio je nezaboravno iskustvo. ‘’Nikada prije nisam imao priliku da se spuštam raftingom niz Kanjon Vrbasa. Danas sam osjetio pravi adrenalin. Današnji rafting za lica sa invaliditetom bila je prilika da pošaljemo poruku da mi osobe sa invaliditetom možemo da budemo ravnopravno različiti i da za nas ne postoje granice, nego samo barijere koje treba da rušimo’’, izjavio je Duško Uzelac, lice sa invaliditetom.

Učesnica raftinga bila je i Jovana Džever, lice sa invaliditetom kojoj je ovo bio prvi put da učestvuje na ovakvom sportskom događaju. ‘Najzad sam dobila priliku da doživim Vrbas u punom smislu, zahvaljujući ovom događaju. Sve je bilo ispranirano do detalja, a skiperi i ostali članovi tima rafting kluba su se potrudili da nam dočaraju takmičarski dio iz naše, turističke perspektive’’, kazala je Jovana Džever.

Za bezbjedan i siguran spust rijekom Vrbas bili su zaduženi vodiči Rafting centra ’’Kanjon’’ Banja Luka, licencirani od strane Internacionalne Rafting Federacije.