EU poziva političke lidere i vlasti da pomognu osigurati da se Povorka ponosa u Sarajevu održi dostojanstveno i mirno

Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravlja opredjeljenje vlasti Kantona Sarajevo da osiguraju mirno održavanje prve LGBTI Povorke ponosa u Sarajevu 8. septembra 2019. godine. EU stoji uz LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. LGTBI osobe imaju pravo da žive bez diskriminacije i prijetnji, u jednakosti sa svim drugim građanima.

EU poziva sve političke lidere i vlasti da se suzdrže od izjava koje podrivaju temeljna prava i pomognu osigurati da se Povorka održi dostojanstveno i mirno, uz poštivanje ljudskih prava svih građana BiH. Povorka ponosa predstavlja priliku za BiH, koja se ponosi time što je otvorena i multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih individua, da pokaže toleranciju i poštovanje za različitosti.

Ured EU u BiH podsjeća da Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU identifikuje među ključnim prioritetima zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, uključujući LGBTI osoba. Prava na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja su ključni elementi funkcionalnog demokratskog društva koje trebaju osigurati vlasti, te su od ključne važnosti za napredak bilo koje države koja teži ka članstvu u EU.