Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime EU-a povodom Dana međunarodnog kaznenog pravosuđa, 17. jula 2019.

Povodom obilježavanja Dana međunarodnog kaznenog pravosuđa Europska unija ponovno potvrđuje dugotrajnu potporu sustavu međunarodnog kaznenog pravosuđa, a osobito nepokolebljivu predanost Međunarodnom kaznenom sudu (MKS), u okviru šire posvećenosti EU-a međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima.

Dvadesetu obljetnicu Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda obilježili smo prošle godine obvezavši se na primjenu svih alata unutarnje i vanjske politike koji su nam na raspolaganju za potporu borbi protiv nekažnjavanja i ostvarenje pravde kao ključnom elementu kada je riječ o postizanju održivog mira i sigurnosti te pružanju doprinosa ponovnoj izgradnji povjerenja i pomirenju među pogođenim zajednicama. EU i njegove države članice nastavit će raditi na univerzalnoj ratifikaciji i provedbi Rimskog statuta. Posvećeni su podupiranju i obrani načela i vrijednosti sadržanih u Rimskom statutu te očuvanju njegove cjelovitosti jer trajni izazovi za međunarodno kazneno pravosuđe predstavljaju ozbiljnu prepreku njegovoj punoj učinkovitosti.

Međunarodni pravosudni mehanizmi od ključne su važnosti za osiguravanje provedbe istraga najtežih kaznenih djela koja pogađaju cjelokupnu međunarodnu zajednicu, privođenja počinitelja pravdi i pružanja odgovarajuće pomoći i odštete žrtvama za pretrpljenu štetu. Počinjene zločine ne smijemo zaboraviti, već oni trebaju postati dio našeg zajedničkog ljudskog sjećanja i odlučnosti da spriječimo buduće sukobe i genocide. Zato EU od 2014. svake godine doprinosi promicanju međunarodnog kaznenog pravosuđa s više od 38 milijuna eura podupiranjem MKS-a i prijelaznih pravosudnih inicijativa i mehanizama za brojne zemlje, kao što su međunarodni mehanizmi u Siriji i Mjanmaru.

EU diljem svijeta doprinosi širim reformama u području pravosuđa u okviru programa kojima je cilj dopuniti i ojačati nacionalne pravosudne sustave te će nastaviti sudjelovati u naporima za potporu borcima za ljudska prava, odvjetnicima, tužiteljima i svima koji doprinose međunarodnom pravosudnom sustavu i neumorno rade na ostvarivanju pravde i zaštiti temeljnih ljudskih prava.