Samit Zapadnog Balkana u Poznanu: Jačanje veza unutar regije i sa EU

Brisel, 5. juli 2019. god.

Na Samitu Zapadnog Balkana u Poznanu, EU je potvrdila svoju posvećenost jačanju suradnje sa regijom kroz skup konkretnih mjera koje se fokusiraju na pet ključnih područja: transport i energija, digitalna ekonomija, sigurnost i dobrosusjedski odnosi.

Šefovi vlada, ministri vanjskih poslova, ministri privrede i unutarnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana, skupa sa svojim kolegama iz jednog broja zemalja članica EU i visokih predstavnika EU, sastali su se jučer i danas u Poznanu da bi radili na jačanju regionalne suradnje između partnera sa Zapadnog Balkana, kao i između regije i EU, te da bi dodatno unaprijedili euro-integracijske procese Zapadnog Balkana.

Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i politiku sigurnosti / dopredsjednica Federica Mogherini je izjavila: «Naš angažman sa Zapadnim Balkanom je prioritet. Danas, svih šest partnera sa Zapadnog Balkana su bliži Evropskoj uniji nego što su bili na početku našeg mandata prije gotovo 5 godina. Evropska perspektiva ostaje pokretač promjene u regiji. Regionalna suradnja, dobrosusjedski odnosi i pomirenje su ključni i oni podržavaju integraciju Zapadnog Balkana u EU.»

Johannes Hahn, Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju je komentirao: «Intenzivirat ćemo naše aktivnosti na modernizaciji infrastrukture, podržati digitalizaciju, ulagati u zeleni rast i kružnu ekonomiju. EU programi će donijeti opipljive koristi stanovnicima Zapadnog Balkana i predstavljaju još jedan miljokaz sve tješnjeg povezivanja sa regijom.»

Violetta Bulc, Komesarka za transport, dodala je: «Vrlo mi je drago što je nekoliko regionalnih projekata dobilo podršku – u suradnji sa Transportnom zajednicom. Oni će unaprijediti sigurnost na cestama i efikasnost željeznice, smanjiti vrijeme putovanja i troškove transporta i ukloniti prometna zagušenja. Bolja povezanost znači podršku svakodnevnom životu ljudi u regij, i njihovo približavanje EU.»

Jačanje transportne i energetske povezanosti unutar regije i sa EU

Unaprjeđenje povezanosti na području Zapadnog Balkana, kao i između Zapadnog Balkana i EU, predstavlja ključni faktor rasta i zapošljavanja, i donosi neupitne koristi privredi i građanima regije, kao i EU.

Na planu transporta i energije, Komisija je predložila:

  • Novi Paket povezivanja vrijedan 180 miliona eura. Implementirana preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework), ova bespovratna sredstva za osam novih transportnih i energetskih projekata (cestovna, željeznička i elektroprijenosna infrastruktura) doprinijet će ostvarivanju ciljeva Plana povezivanja (hyperlink za brošuru) i očekuje se da će privući investicije vrijedne do 728 miliona eura. Projekti će podržavati modernizaciju zajedničke željezničke granične stanice, postavljanje signalne i telekomunikacijske opreme na više od 100 km željezničke pruge, izgradnju i unaprjeđenje više od 30 km autoputa i više od 100 km elektroprijenosnih vodova, kao i izgradnju 68 km interkonekcijskog plinovoda.
  • Bespovratna sredstva u vrijednosti 15 miliona eura za unaprjeđenje sigurnosti na cestama i funkcioniranje graničnih prijelaza u regiji. Ova sredstva imaju za cilj da poboljšaju stanje puteva na dionicama gdje se događa najveći broj prometnih nesreća, dok će poboljšanja na graničnim prijelazima dovesti do uštede vremena za građane i teška teretna vozila.
  • Akcioni plan za implementaciju regionalne željezničke strategije, koji ima za cilj poboljšati povezanost unutar regije kao i sa EU i unaprijediti konkurentnost željezničkog sektora pružanjem pouzdanijih, ekonomičnijih i sigurnijih usluga.

Poticaj digitalnoj transformaciji regije

U cilju podrške tranziciji regije u digitalnu ekonomiju i ostvarivanja koristi koje donosi digitalna transformacija, kao što su brži ekonomski rast, više radnih mjesta i kvalitetnije usluge, lideri su pozdravili stupanje na snagu Regionalnog sporazuma o roamingu 1. jula 2019. Ovaj Sporazum predstavlja važno postignuće Digitalne agende za Zapadni Balkan (Digital Agenda for the Western Balkans) i odličan primjer koristi koje donosi regionalna suradnja. Potrošači će osjetiti značajno smanjenje cijena roaminga unutar regije, jer će pozivi biti i do osam puta jeftiniji, a i cijene podatkovne povezanosti će se smanjiti.

Komisija je najavila nova grant sredstva u iznosu od 1,65 miliona eura za područje širokopojasne povezivosti, ključnog elementa za digitalnu privredu u regiji, predviđena za tri projekta za podršku razvoju širokopojasnih mreža na nivou države, kao i poboljšanju digitalne povezivosti u Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Podrška društveno-ekonomskom razvoju, ekonomskoj integraciji i zelenom rastu

U području društveno-ekonomskog razvoja, Komisija je

  • Izvijestila o napretku postignutom u okviru instrumenta Garancija. Pokrenuta početkom 2019. godine u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, s početnom preuzetom obavezom EU u iznosu do 150 miliona eura, ova garancija ima za cilj potaknuti do 1 milijardu eura ulaganja u održivi društveno-ekonomski razvoj i regionalnu integraciju kako bi se odblokirala privatna ulaganja i poboljšao pristup financijama u regiji.
  • Potpisala Pisma namjere, skupa s međunarodnim financijskim institucijama, za jačanje Fonda za razvoj poduzeća i inovacije na Zapadnom Balkanu pomoću dodatnih 20 miliona eura radi povećanja financijskih resursa na raspolaganju malim i srednjim poduzećima na Zapadnom Balkanu.
  • Nastavlja podržavati vlastiti plan regije da stvori Regionalni ekonomski prostor i pozdravila prihvaćanje Sporazuma u uzajamnom priznavanju akademskih kvalifikacija.

Kako bi podržali društveno-ekonomsku integraciju Roma, lideri su iskazali podršku Deklaraciji o integraciji Roma. Lideri su obećali poduzeti potrebne korake za ostvarenje konkretnih rezultata u području zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, registracije u matičnim evidencijama i nediskriminacije.

U području zaštite okoliša i klime, lideri su podržali zajedničku izjavu o „Prijelazu Zapadnog Balkana na čistu energiju“, potpisanu 21.2.2019. godine. Kako bi se iskoristio taj zamah, Komisija je spremna podržati napore u regiji da se izradi Zeleni plan za Zapadni Balkan koji bi ojačao regionalnu suradnju i donio korist dobrobiti i zdravlju građana u regiji i susjednim državama članicama EU, a istodobno otključao potencijal zelene, niskokarbonske i kružne ekonomije Zapadnog Balkana. Lideri su potvrdili svoju opredijeljenost za ambiciozan plan zaštite okoliša koji pridonosi borbi protiv klimatskih promjena.

Intenziviranje aktivnosti u suradnji na pitanjima sigurnosti

Lideri i ministri su razmotrili napredak ostvaren u suradnji između Zapadnog Balkana i EU u rješavanju zajedničkih izazova u području sigurnosti, što obuhvaća i borbu protiv terorizma, radikalizacije, kibernetičkih napada, hibridnih prijetnji, organiziranog kriminala i ilegalne trgovine vatrenim oružjem. Raspravljalo se o povezanosti između korupcije i sigurnosti, a predstavnici država Zapadnog Balkana ponovili su svoju opredijeljenost za rješavanje problema korupcije.

Podrška regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima

Regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi u srcu su puta zemalja prema EU, što također podrazumijeva postizanje trajnog i iskrenog pomirenja. Samit je bio prilika za partnere sa Zapadnog Balkana da razgovaraju o bilateralnim pitanjima i nasljeđu prošlosti, kao što su ratni zločini i nestale osobe. EU i dalje podupire uključivanje mladih na Zapadnom Balkanu – suradnja mladih je ključna za povećanje regionalne povezanosti – u mnogim projektima, kao što su programi Marie Sklodowska-Curie Actions (Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie,) Creative Europe (Kreativna Evropa) i Erasmus+, te program Youth in Action (Mladi u akciji), koji animira South East Europe Resource Centre /Resurni centar jugoistočne Evrope/ (SALTO). Nadalje, EU podupire rad Regionalnog ureda za suradnju mladih: Regional Youth Cooperation Office (RYCO) na promicanju pomirenja i suradnje među mladima u regiji.

Kontekst

Samit u Poznanu dio je Berlinskog procesa, inicijative nekoliko država članica EU koje podržavaju nastojanja na jačanju regionalne suradnje i evropske perspektive Zapadnog Balkana.

Za više informacija

Factsheet on the EU accession process of the Western Balkans /Informativni pregled procesa pristupanja država Zapadnog Balkana EU/

Factsheet on Boosting Connectivity /Informativni pregled o jačanju povezivosti/

Factsheet on Boosting Digital Connectivity /Informativni pregled o jačanju digitalne povezivosti/

EU Connectivity Agenda for the Western Balkans /Plan EU o povezivosti za Zapadni Balkan/