Mladi BiH: zašto je njihovo mjesto u Evropi

Dvadeset učenika iz šest srednjih škola iz BiH u Briselu je predstavilo svoje najbolje kreativne radove po završetku projekta EU koji im je omogućio da pokažu kako vide svoje mjesto u EU

„Da bismo izgradili bolju budućnost koja je inkluzivna i progresivna, moramo početi preuzimati odgovornost. Ne možemo samo pričati o jedinstvu. Ako zaista govorimo o ujedinjenoj Evropi moramo početi djelovati kako bismo ostvarili taj san“. Ovo je bio glavni motiv mladog Fadila Umihanića da se pridruži projektu EU u kom je učestvovalo šest muslimanskih teoloških srednjih škola širom Bosne i Hercegovine za promociju procesa evropskih integracija. „Smatram da je EU naša budućnost i da kao mladi učenik moram činiti najbolje što mogu da bih to postigao“, rekao je na izložbi koju je organizirala Evropska služba za vanjske poslove u Briselu.

Projekat „Moje mjesto u Evropi“ koji provodi Ured specijalnog predstavnika EU/Delegacija EU u BiH u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, dio je aktivnosti EU sa vjerskim zajednicama u BiH na promociji procesa evropskih integracija. Fokus ovog angažmana bio je na jačanju svijesti među mladima da je evropska istorija suma svih naših zajedničkih istorija, tradicija i vrijednosti, koje se zasnivaju na poštivanju drugih i prihvatanju razlika među nama.

„Vaše aktivnosti pokazuju ogroman entuzijazam za Evropsku uniju, angažman u stvarima koje pokušavamo da uradimo zajedno i posvećenost vrijednostima koje dijelimo u Evropi. A kažem Evropa zato što je Bosna i Hercegovina dio Evrope – još nije dio Evropske unije, ali je zasigurno dio Evrope. Ovo je suština naše pomoći ovoj zemlji na putu ka evropskim integracijama“, rekao je Clive Rumbold, zamjenik šef odjela za Zapadni Balkan pri Evropskoj službi za vanjske poslove.

Kroz niz obrazovnih kreativnih radionica, predavanja i debata učenici su pokazali svoje viđenje Evrope i kako vide svoje mjesto u njoj. Pored studijske posjete Briselu, dio petomjesečnog projekta koji je obuhvatio skoro 6.000 učenika bilo je i debatno takmičenje između škola učesnica. Isti učenici su ujedno i osnivači budućih klubova za evropske integracije u svojim srednjim školama.

Još jedna učenica, Amina Kahriman, rekla je da je projekat pružio izvanrednu priliku učenicima iz BiH da nauče nove stvari o EU, izraze svoje mišljenje, dođu do ideja i novih prijatelja dok su ‘pokušavali da nađu načine kako da učine BiH boljom a njen proces integracija bržim’. „Naš projekat pokazuje da Evropu prvenstveno čine ljudi i da ona za njih postoji i tako treba i da ostane“.