Pokrenut novi program za unaprjeđenje javne uprave i borbu protiv korupcije u BiH

Evropska unija osigurala je pola miliona eura za obuke nove generacije državnih službenika BiH na svim nivoima vlasti u cilju unaprjeđenja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark danas je predstavio pokretanje novog programa obuke za unaprjeđenje javne uprave u BiH i borbu protiv korupcije iznutra. Kroz projekat SIPPAS, Evropska unija osigurava sredstva za finansiranje visokog obrazovanja za mlade državne službenike u BiH u oblasti prava EU, evropskih integracija i borbe protiv korupcije.

Master program planiran je na Univerzitetu „Parthenope“ u Napulju u Italiji i otvoren je za državne službenike sa svih nivoa uprave u BiH. Sve informacije i uslovi upisa dostupni su na www.sippas.eu.

Inicijativa je dio podrške Evropske unije BiH za reformu javne uprave i jačanje administrativnih kapaciteta neophodnih za evropske integracije i pridruživanje BiH EU. Kao što je istaknuto u Mišljenju Europske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU, reforma javne uprave i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku.

Ambasador Wigemark procjenjuje da će u narednim godinama do 2000 državnih službenika na svim nivoima vlasti morati biti direktno uključeni u evropske integracije te će morati biti obučeni i dovoljno iskusni kako bi zemlju približili EU. U tom smislu, ekspertiza država članica EU-a, kao što je Italija, može predstavljati važan doprinos kod pomoći u obuci nove generacije državnih službenika u BiH.

Evropska unija finansira ovaj projekt u iznosu od pola miliona eura kako bi pomogla sistemu javne uprave u BiH u postizanju cilja integracija i usklađivanja zakonodavstva. Projekt S.I.P.PA.S. predviđa realizaciju dvije ljetne škole (koje će se održati u BiH) i jednog master programa društvenih i humanističkih nauka (u Italiji). Programi će se najvećim dijelom usmjeriti na ekonomsku, pravnu i sociološku analizu fenomena korupcije u nacionalnom kao i u međunarodnom okviru i strategijama Evropske unije za integraciju država članica i predpristupnih zemalja, posebno unapređenjem njihovih unutrašnjih politika o antikorupciji i učinkovitosti i transparentnosti javne uprave.