Evropska unija obezbijedila 400.000 eura vrijednu opremu za carinsku labaratoriju

Evropska unija je opremila carinsku laboratoriju Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovini novom opremom u iznosu od 400.000 eura. Opremanje carinske laboratorije dio je projekta “Podrška Upravi za indirektno oporezivanje” koji nastoji podržati i unaprijediti rad poreznih vlasti Bosne i Hercegovine, a finansira se iz fonda Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA).

„Carinsko zakonodavstvo i prakse još uvijek nisu potpuno usklađene s pravnom stečevinom Evropske unije i to je jedan od razloga zašto je ova laboratorija bitna. Ona će pomoći građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sa EU standardima u području carina. Drugi i najvažniji razlog ove laboratorije je utvrđivanje kvalitete i autentičnosti proizvoda. To je također pitanje sigurnosti svih građana, a posebno djece jer će sada biti moguće ispitati kvalitetu proizvoda – naprimjer dječijih igrački i uvjeriti se da su sigurne za upotrebu. Treći razlog je unapređenje administrativnog procesa, kako bi bio brži i učinkovitiji“, rekao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini dodavši da je ovo također i prilika za UIO da primjeni iste standarde za elektronske potpise kao što je već urađeno u području oporezivanja.

Carinske laboratorije su veoma bitne za rad carinskih i poreznih vlasti. Njihov rad je ključan u području carina, akciza i agrikulturnih politika, kao što su analize za određivanje klasifikacija, nivoa carina i drugih poreza. Carinske laboratorije su značajne za sprečavanja prijevara, određivanje autentičnosti i porijekla proizvoda, određivanja ilegalnog uvoza narkotika, zaštite prava potrošača od opasnih i zagađenih namirnica, zaštite okoliša i ugroženih vrsta.

Miro Džakula, direktor UIO je izazio zahvalnost Evropskoj uniji za pruženu podršku „Od osnivanja UIO, Evropske unije nas je podržala kroz brojne projekte sa više od 35 miliona eura koji su usmjereni na gradnju graničnih prelaza, kupovinu i modernizaciju IT opreme, opremanje laboratorije i kontinuirano nam pomažu da uskladimo zakonodavstvo s pravnom stečevinom Evropske unije.“ Ale Muslimović, šef Odsjeka za carinsku laboratoriju UIO je istakao da će nova oprema omogućiti provođenje 40 novih metoda za ispitivanja, čime će se proširiti spektar analiza proizvoda i podržati napori UIO za dobijanje međunarodnih akreditacija i usklađivanja s EU standardima.