Vijeće EU donijelo pravila o zabrani plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu

EU se bori protiv onečišćenja plastikom. Vijeće EU je danas donijelo direktivu kojom se uvode nova ograničenja za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu.

Današnje formalno donošenje novih pravila u Vijeću završni je korak u cijelom postupku.

Direktiva o plastici za jednokratnu upotrebu temelji se na postojećem zakonodavstvu EU-a o otpadu, ali ide i korak dalje jer se u njoj postavljaju stroža pravila za one vrste proizvoda i ambalaže koji su među deset najučestalijih predmeta koji onečišćuju europske plaže. Novim pravilima zabranjuje se upotreba određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu za koje postoje alternative. Osim toga, uvedene su posebne mjere za smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda koji se najčešće odbacuju u okoliš kao otpad.

Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u potpunosti su ili dijelom izrađeni od plastike i u pravilu namijenjeni za jednokratnu ili kratkoročnu upotrebu, nakon čega se bacaju. Jedan je od glavnih ciljeva ove direktive smanjenje količine plastičnog otpada koji proizvodimo. U skladu s novim pravilima, do 2021. bit će zabranjeni jednokratni plastični tanjuri, pribor za jelo, slamke, štapići za balone i štapići za uši.

Države članice postigle su dogovor da će do 2029. ostvariti cilj za skupljanje plastičnih boca od 90 % te će do 2025. plastične boce morati sadržavati najmanje 25 % recikliranog materijala, a do 2030. 30 %.

Kontekst

Komisija je predstavila prijedlog direktive u svibnju 2018. Vijeće je donijelo stajalište 31. listopada 2018. Pregovori s Europskim parlamentom započeli su 6. studenoga 2018., a završili privremenim dogovorom 19. prosinca 2018, koji su veleposlanici i veleposlanice pri EU-u potvrdili 18. siječnja 2019.

Današnje formalno donošenje novih pravila u Vijeću završni je korak u cijelom postupku.