Digitalizacija kao temelj za jačanje konkurentnosti domaćih preduzeća

Oko 25 preduzeća i 12 razvojnih agencija i drugih pružatelja usluga poslovnog razvoja u BiH će dobiti stručnu podršku pri selekciji i implementaciji adekvatnih prijedloga digitalizacije u okviru projekta EU ProLocal. Ovaj projekat, čiji je cilj da pomogne ekonomski razvoj BiH, finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Njemačke, a implementira GIZ BiH.

Danas je u Zenici održan okrugli sto sa privrednicima na kome su predstavljeni rezultati istraživanja procesa digitalizacije među domaćim preduzećima sa fokusom na izvoz. Slični događaji, koji su održani u Banjoj Luci i Mostaru, dali su priliku za više od 80 predstavnika preduzeća i razvojnih agencija u BiH da analiziraju potrebe i utvrde adekvatne modele digitalizacije.

Kako je istaknuto na skupu, neki od izazova s kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju u procesu digitalizacije uključuju segmente proizvodnje i skladištenja, kao i upravljanja ljudskim i materijalnim resursima. Uvezanost između prodaje, nabavke i proizvodnje je neophodna, dok je digitalna komunikacija sa kupcima i dobavljačima u veoma ranoj fazi razvoja ili ne postoji.

Rezultati istraživanja i prijedlozi sa okruglih stolova će biti objavljeni u studiji „Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“ u junu 2019. godine.

EU ProLocal finansira Evropska unija sa 9 miliona eura i Vlada Republike Njemačke sa dodatna 4 miliona eura.

Više informacija o projektu dostupno je na www.eu-prolocal.ba.