Izjava Misije OSCE-a u BiH, Delegacije Evropske unije/EUSR-a i Ambasade SAD-a u BiH povodom usvajanja Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU u BiH i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH pozdravljaju usvajanje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Imovinsko stanje nosilaca javnih funkcija predstavlja legitiman javni interes. Stoga je usvajanje zakona o prijavljivanju imovine od ključne važnosti za borbu ove države protiv korupcije. Mjere koje vode ka poboljšanju transparentnosti i odgovornosti su neophodne u cijeloj državi sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u administrativna, zakonodavna i izvršna tijela vlasti.

Konkretni i mjerljivi rezultati u borbi protiv korupcije su potrebni za dobrobit svih građana u Bosni i Hercegovini. Pohvaljujemo Vladu Kantona Sarajevo zbog toga što je pokazala političko liderstvo u hvatanju u koštac sa teškim izazovom korupcije, a naročito zbog naglašavanja pitanja prevencije i odvraćanja. Pozivamo sve nivoe vlasti u BiH da učine isto.

Naše organizacije izražavaju predanost pružanju podrške provedbi ovog Zakona i radu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.