Uklonjena zadnja prepreka za reformu autorskih prava: Komisija pozdravlja odobravanje moderniziranih propisa prilagođenih digitalnom dobu

Luksemburg, 15. travnja 2019.

Vijeće Europske unije danas je odobrilo novu Direktivu o autorskim pravima koja će donijeti konkretne koristi građanima, kreativnim sektorima, tisku, istraživačima, edukatorima i ustanovama za očuvanje kulturne baštine.

Reformom će se propisi o autorskim pravima prilagoditi današnjem svijetu, u kojem su usluge internetskog prijenosa glazbe, platforme za usluge videosadržaja na zahtjev, servisi za prikupljanje vijesti i platforme na koje korisnici učitavaju sadržaj postali glavne točke pristupa kreativnom sadržaju i novinskim člancima. Reformu je predložila Komisija u rujnu 2016., a izglasao Europski parlament u ožujku 2019.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Današnjim se dogovorom propisi o autorskim pravima prilagođavaju digitalnom dobu. Europa će imati jasne propise kojima se jamči pravedna naknada za stvaratelje i snažna prava za korisnike te utvrđuje odgovornost platformi. Kad je riječ o dovršenju jedinstvenog europskog digitalnog tržišta, reforma o autorskim pravima predstavlja posljednji dio slagalice.

Novom Direktivom potaknut će se visokokvalitetno novinarstvo u EU-u te će se pružiti bolja zaštita europskim autorima i izvođačima. Korisnicima će pogodovati novi propisi koja će im omogućiti da zakonito učitavaju sadržaj zaštićen autorskim pravima na platforme. Nadalje, koristit će im i zaštitne mjere povezane sa slobodom izražavanja kada učitavaju videozapise u kojima se nalazi sadržaj nositelja prava, npr. u memovima ili parodijama.

Direktiva o autorskim pravima dio je šire inicijative za prilagodbu propisa EU-a o autorskim pravima digitalnom dobu. Osim toga, države članice EU-a danas su konačno donijele nove propise kojima se europskim radiotelevizijskim kućama olakšava prekogranično pružanje određenih programa putem njihovih internetskih usluga. Isto tako, od 1. travnja 2018. Europljani koji u svojoj državi kupe ili se pretplate na filmove, prijenose sportskih događaja, glazbu, e-knjige i igre tim sadržajima mogu pristupiti tijekom putovanja ili privremenog boravka u drugim državama članicama EU-a.

Sljedeći koraci

Nakon objave u Službenom listu EU-a, države članice moraju u roku od 24 mjeseca prenijeti Direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo. Novi propisi o autorskim pravima i novi propisi kojima se olakšava prekogranični pristup televizijskom i radijskom sadržaju na internetu službeno će se potpisati u srijedu 17. travnja u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

Kontekst

Europska komisija predložila je u rujnu 2016. da se u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta moderniziraju propisi EU-a o autorskim pravima radi napretka i širenja europske kulture. Reformom se moderniziraju propisi EU-a koji su doneseni još 2001., kada nije bilo društvenih medija ni videosadržaja na zahtjev, muzeji nisu digitalizirali svoje kolekcije umjetnina niti su nastavnici predavali putem interneta.

Istraživanja Komisije iz 2016. pokazala su da 57 % korisnika interneta novinskim člancima pristupa putem društvenih mreža, servisa za prikupljanje informacija ili tražilica, od čega njih 47 % pročita sažetke koje su pripremile te internetske stranice, a da na njih ni ne klikne. Jednak je trend zabilježen i u glazbenoj i filmskoj industriji: 49 % korisnika interneta u EU-u pristupa glazbi ili audiovizualnom sadržaju na internetu, a 40 % osoba u dobi od 15 do 24 godine gleda televiziju na internetu najmanje jedanput tjedno. Taj je trend od tada naglo porastao.

Dodatne informacije

· Memo: Pitanja i odgovori – Europski parlament izglasao je modernizirane propise primjerene digitalnom dobu

· Zajednička izjava: Reforma autorskih prava: Komisija pozdravlja glasovanje Europskog parlamenta u korist osuvremenjenih propisa za digitalno doba

· Zajednička izjava: Komisija pozdravlja izglasavanje u Europskom parlamentu novih propisa za lakši prekogranični pristup televizijskom i radijskom sadržaju na internetu

· Priopćenje za medije: Komisija predlaže moderne propise o autorskom pravu za napredak i širenje europske kulture

· Informativni članak o autorskim pravima

· Informativni članak: Kako EU podupire kinematografiju i audiovizualni sektor

· Najčešća pitanja o autorskim pravima

· Eurobarometar