EU podržava BiH u sprječavanju pranja novca

Uz podršku Evropske unije, trogodišnji projekat vrijedan 2 miliona eura, unaprijedio je i ojačao kapacitete ključnih aktera uključenih u borbu protiv pranja novca u Bosni i Hercegovini. Državna agencija za istrage i zaštitu je opremljena novim analitičkim programima i kompjuterskim sistemom za sprječavanje pranja novca, a pripremljen je i nacrt plana za razvoj kapaciteta  Finansijsko-obavještajnog odjela.

Konferencija u Sarajevu prvi put je okupila više od 50 predstavnika svih agencija i institucija uključenih u borbu protiv pranja novca, u cilju podizanja svijesti o značaju saradnje svih uključenih aktera i upoznavanja sa opsegom problema.  “Evropska unija pruža kontinuiranu podršku BiH u njenim naporima na jačanju vladavine prava.  Ovim projektom želimo podići kompetencije institucija BiH za borbu protiv pranja novca na razinu koja se traži za pristupanje EU,” rekao je Richard Máša, šef Kooperacija Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

“Projekat je ambiciozan i susreće se s mnogim izazovima, a istovremeno zahtjeva kontinuiranu predanost, vlasništvo nad procesom, blisku saradnju i koordinaciju svih korisnika, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini,” dodao je Máša, istaknuvši da su relevantne institucije dužne objasniti javnosti neophodne pravne prilagodbe i naglasiti značaj oduzimanja nelegalno stečene imovine, što postaje glavni cilj krivičnog gonjenja u sankcioniranju zločina ove vrste.

Projekat je predstavio najbolje prakse zemalja članica Evropske unije i koristio ih u pripremi izvještaja za procjenu rizika te akcioni plan koji je izrađen na osnovu ključnih identifikovanih nedostataka sistema Bosne i Hercegovine. Najznačajnija postignuća projekta su izrada nacrta novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kreiranje registra bankovnih računa i uspostavljanje kancelarije za oduzimanje nelegalno stečene imovine.