Međunarodni dan Roma: izjava prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa, komesara Johannesa Hahna te komesarki Marianne Thyssen, Vĕre Jourove i Corine Creţu

Bruxelles, 5. travnja 2019.

Uoči Međunarodnog dana Roma 8. travnja prvi potpredsjednik Frans Timmermans, komesar Johannes Hahn te komesarke Marianne Thyssen, Vera Jourová i Corina Creţu izjavili su:

“Danas slavimo romsku kulturu i prisjećamo se njihove povijesti, koja je već stoljećima sastavni dio Europe. Unatoč tome što su najbrojnija manjina u Europi, romske zajednice još uvijek trpe zbog raširene diskriminacije i marginalizacije. To ih sprječava u ostvarivanju temeljnih prava na obrazovanje, zapošljavanje, dostojanstveno stanovanje ili osnovnu zdravstvenu skrb.

Netrpeljivost prema Romima se pojačava. Svjedočimo ekstremističkom govoru, među ostalima i kod političara, te širenju govora mržnje i lažnih vijesti na internetu. Riječi dovode do mržnje, a mržnja dovodi do nasilja. Moramo paziti da Romi ponovno ne postanu meta uznemiravanja i napada. Iskustva iz povijesti mogu nam pomoći da spriječimo raspirivanje mržnje iz prošlosti.

Kako bismo u tome uspjeli, moramo čvrsto braniti svoje temeljne vrijednosti. EU se zalaže za društvo u kojem se prema svim manjinama postupa jednako, a romske zajednice imaju prava i prilike kao i svi drugi. To je naša bit.

Međunarodni dan Roma pruža nam priliku da razmotrimo što je učinjeno na europskoj i nacionalnoj razini kako bi se poboljšala uključenost Roma. Nastojanja država članica temelje se od 2011. na Okviru EU-a za nacionalne strategije integracije Roma, a za potporu integraciji Roma dostupna su i financijska sredstva EU-a. Zahvaljujući tom pristupu napredak je vidljiv, posebice u području obrazovanja.

No, moramo još mnogo toga učiniti kako bismo osigurali da zajednice Roma ostvare svoj potencijal.Europska komisija potiče države članice EU-a, kao i partnere s europskom perspektivom, da ispunjavaju svoje obveze, pojačaju borbu protiv diskriminacije te podrže sudjelovanje i zastupljenost Roma u političkom životu, našim gospodarstvima i društvima. Oni su dio nas.

Za zaustavljanje stoljećima duge marginalizacije potrebna je suradnja na razini cijele Europe. Političari, od nacionalnih do lokalnih, moraju ojačati povjerenje između romskih i ostalih zajednica te Romima osigurati jednaka prava i mogućnosti kao i drugim Europljanima.”

Kontekst

Romi su najveća europska manjinska zajednica. U EU-u ih živi šest, a u regiji proširenja (Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Turska) četiri milijuna. Međutim, oni se od davnina suočavaju s nejednakošću, socijalnom isključenošću, diskriminacijom i marginalizacijom.

U nedavnoj Komisijinoj evaluaciji Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. iz 2011. ocjenjivalo se kako se strategije integracije Roma provode u cijelom EU-u. Tijekom pilot-projekta „Roma Civil Monitor” uočeni su određeni pozitivni pomaci, posebice u području obrazovanja, ali ostaje još mnogo za učiniti u borbi protiv diskriminacije i promicanju socijalne i ekonomske uključenosti romskih zajednica. Djelovanje EU-a dodalo je vrijednost nacionalnim politikama za Rome i njihovoj provedbi u političkoj, upravljačkoj i financijskoj dimenziji.

Komisija podupire uključivanje romskih zajednica različitim projektima i financijskim sredstvima:

– Kohezijska politika: poseban cilj u prijedlogu Komisije o novom Europskom socijalnom fondu plus za razdoblje od 2021. do 2027. bit će usmjeren na promicanje socijalne uključenosti marginaliziranih skupina. Europski fond za regionalni razvoj i dalje će podupirati infrastrukturu za skrb o djeci, zdravstvenu skrb, socijalnu skrb, obrazovanje i stanovanje.

– Program JUSTROM potiče poboljšanje položaja Romkinja i omogućuje pružanje potpore žrtvama diskriminacije.

– Program INSCHOOL promiče uključivo obrazovanje i ukidanje segregacije romske djece.

– Programi ROMACT i ROMACTED, inicijative započete 2013. i 2016., također pomažu romskoj zajednici, podupirući lokalna tijela u 180 općina u EU-u i zemljama proširenja u osmišljavanju, financiranju i uvođenju politika i javnih usluga usmjerenih na stvaranje uključivijeg društva za Rome. Te su inicijative zajednički programi Komisije i Vijeća Europe.

– Položaj manjina kao što su Romi uzima se u obzir u ocjeni potencijalnih kandidata i zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. Komisija podupire vlade i civilno društvo na zapadnom Balkanu i u Turskoj na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini

u provedbi projekata integracije Roma. U razdoblju 2021. – 2027. mjere će biti usmjerene na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, stanovanje i stjecanje osobnih isprava, kao i na međusektorske teme o ravnopravnosti spolova i borbi protiv diskriminacije.

Na 12. europskom forumu o pravima djeteta predstavljena je studija u kojoj su prikazani rezultati istraživanja o romskoj djeci. U njoj su dane preporuke svima koji su uključeni u integraciju Roma, uključujući Europsku uniju, nacionalna, regionalna i lokalna tijela, nevladine i druge organizacije te donatore. Cijela studija dostupna je ovdje.

Već treću godinu zaredom Europska komisija pridružuje se inicijativi Europskog parlamenta, koja okuplja krovne europske organizacije civilnog društva, u organizaciji niza događanja kojima se obilježava Međunarodni dan Roma. Više informacija dostupno je ovdje. 

Dodatne informacije

Politika EU-a u području integracije Roma

Rezolucija Europskog parlamenta o potrebi za jačim strateškim okvirom EU-a za nacionalne strategije integracije Roma nakon 2020. i o osnaživanju borbe protiv anticiganizma (veljača 2019.)

Izvješće Agencije za temeljna prava: Roma women in nine EU Member States (Romkinje u devet država članica EU-a)

Agencija za temeljna prava – Mjere za pomoć Romkinjama

Izvješće Agencije za temeljna prava: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Dugotrajni problem: netrpeljivost prema Romima prepreka je njihovu uključivanju)