Nove metode, pristupi i razmišljanja neophodni za jačanje medijske pismenosti

Kada govorimo o unapređenju medijske pismenosti – ne mislimo samo na obučavanje u korištenju novih tehnologija već govorimo o potpunoj promjeni obrazovne, građanske i društvene stvarnosti. I to je zadatak koji je pred svima nama – naročito vama koji ste ovu oblast odabrali za životni poziv, rekla je Jamila Milović-Halilović, šefica Odjela za komunikacije Delegacije Evropske unije u BiH i EUSR-a studentima Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Na okruglom stolu o medijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, organizovanog u okviru obilježavanja Evropske sedmice medijske pismenosti, učestvovali su i predstavnici akademskog i nevladinog sektora. „Osnovni cilj Evropske unije je da svaki evropski građanin, bez obzira na nivo obrazovanja, formalnog ili neformalnog, te bez obzira na starost ili materijalno stanje, ima mogućnost da razvija znanja i vještine neophodne za korištenje i razumijevanje medija“ naglasila je Milović- Halilović.

Maida Muminović, izvršna direktorica Mediacentra, ukazala je na određene zabrinjavajuće pokazatelje, među kojima je podatak da su građani Bosne i Hercegovine među najmanje medijski pismenim u Evropi, budući da ova problematika još uvijek nije adekvatno adresirana, „Posljedice toga je da građani donose odluke u svim aspektima života, a da često nisu svjesni vjerodostojnosti i relevantnosti izvora na koje se pozivaju, “ rekla je Muminović.

Emir Vajzović, Rukovodilac Instituta za društvena istraživanja predstavio je rezultate istraživanja i aktivnosti projekta „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ kojeg podržava Evropska unija a provodi Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. „Informacijska i komunikacijska pismenost bi trebala postati dio kurikuluma. Cjeloživotno učenje nastavnicima bi omogućilo da medijsku i informacijsku pismenost podučavaju u okviru svih predmeta i tematskih cjelina,“ istakao je Vejzović.

Svojim politikama, programima i mnogobrojnim projektima Evropska unija promoviše medijsku pismenost kroz obrazovne, kulturne, političke, socijalne i ekonomske prilike. Evropska sedmica medijske pismenosti je nova inicijativa Evropske komisije koja se obilježava od 18. -22. marta s ciljem osviještavanja građana o značaju ove teme širom Evrope i promoviše iniciajtive i projekte koji se bave ovom tematikom.