Instrument pretpristupne pomoći (IPA III): Vijeće postiglo dogovor o stajalištu

EU će nastaviti pružati pomoć kako bi pomogao partnerima da se pripreme za buduće članstvo u Europskoj uniji te ih podupro u procesu pristupanja. Vijeće je danas postiglo dogovor o stajalištu (djelomični opći pristup) o nacrtu uredbe o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za razdoblje od 2021. do 2027.

Dogovorenim tekstom nisu obuhvaćena financijska i horizontalna pitanja, koja će ovisiti o sveopćem dogovoru o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

Pretpristupnom pomoći podupiru se korisnici u donošenju i provedbi ključnih političkih, institucijskih, socijalnih i gospodarskih reformi radi poštovanja vrijednosti EU-a i postupnog usklađivanja s pravilima, standardima i politikama EU-a.

U tekstu uredbe naglasak je stavljen na važne elemente navedene u nastavku.

Usredotočenost na „najprije osnovno”

Partneri koji se žele pridružiti Uniji moraju poštovati određene temeljne kriterije („kriteriji iz Kopenhagena”). Ti kriteriji usmjereni su na vladavinu prava i temeljna prava, gospodarsko upravljanje te jačanje demokratskih institucija i javne uprave. Stoga će se instrumentom posebno staviti naglasak na ispunjavanje tih kriterija.

Cilj je instrumenta i mobilizacija strateških ulaganja u povezivost infrastrukture, mala i srednja poduzeća, energetsku učinkovitost, inovacije i digitalno gospodarstvo.

Veći učinak s pomoću bolje usklađenosti

Instrumentom će se osigurati usklađenost i komplementarnost s novim Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI). Njime će se također povećati sinergije s unutarnjim politikama EU-a u nizu ključnih područja poput migracija, istraživanja i inovacija, djelovanja u području okoliša i klime te povezivosti u prometu i energiji.

Ravnoteža između uspješnosti te pravedne podjele i predvidljivosti pomoći

Dogovorenim tekstom postiže se ravnoteža između promicanja uspješnosti te osiguravanja pravedne podjele i predvidljivosti pomoći za korisnike. Istodobno, tekstom se također upućuje na mogućnost razmjernog smanjenja i preusmjeravanja takve pomoći u slučajevima regresije ili stalnog manjka napretka korisnika. Usto se podsjeća da se takva smanjenja mogu poništiti u slučajevima u kojima korisnici ponovno postižu napredak u pogledu reformi.

Sljedeći koraci

Tim je dogovorom pripremljen teren za početak pregovora predsjedništva sa sljedećim Europskim parlamentom.

Kontekst

Komisija je u lipnju 2018. predstavila svoj prijedlog uredbe o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III). U Komisijinu prijedlogu predlaže se da se programu dodijeli ukupan proračun od 14,5 milijarda eura u tekućim cijenama za razdoblje od 2021.do 2027. Predlaže se da se taj proračun podijeli na pet tematskih prioriteta te da se dodjeljuje na temelju stvarne uspješnosti korisnika na osnovi godišnje ocjene.